Brugse Poort - tijd voor reflectie en bijsturing

05 Juni 2020

Brugse Poort - tijd voor reflectie en bijsturing

De voorbije weken en dagen is en was er heel wat te doen rond de Brugse Poort. Vechtpartijen en drugsoverlast beheersten het nieuws, maar ook de maatregelen die de politie daartegen neemt waren onderwerp van discussie. Dat leidde tot heel veel vragen van Gentenaars, vrienden, kennissen … binnen en buiten onze partij.

Dat Groen Gent, samen met de andere partijen in de meerderheid, een brede waaier aan initiatieven voor ogen heeft om de uitdagingen in de wijk aan te pakken, werd ondertussen ruim gecommuniceerd. Maar ook de specifieke veiligheids- en drugaanpak verdient onze aandacht.

Tegen ethnic profiling

“De twee tijdelijke camera’s op het Emilius Seghersplein die werden goedgekeurd op de gemeenteraad, zijn één ding. We moeten de inzet van die camera’s kritisch onder de loep nemen en evalueren of ze een effect hebben op de problematiek,” verduidelijkt fractieleidster Sara Matthieu. “We zullen dat ook bij de burgemeester bevragen en zoals ik in mijn tussenkomst op de Gemeenteraad al heb aangegeven, verwachten we hierover een democratisch debat in de bevoegde commissie of de raad.”

Een ander aspect van de aanpak zijn de roadblocks en de systematische ID-controles waaraan de bewoners en bezoekers van de Brugse Poort nu worden onderworpen. Die zijn bedoeld om dealers op te sporen en zijn gericht op gekende daders, maar dat wordt in de buurt helemaal anders ervaren.

"De nadruk ligt sterk op de repressieve aanpak om drugs uit de wijk te weren, maar vele onschuldige wijkbewoners voelen zich daar het slachtoffer van.” - raadslid Hafsa El-Bazioui

“Dit is niet de bedoeling,” reageert raadslid Hafsa El-Bazioui. Zij ontving de voorbije weken heel wat signalen van jongeren en volwassenen die zich geviseerd voelen door deze aanpak en vragen hebben bij de proportionaliteit in dit veiligheidsdossier. “We moeten het evenwicht bewaken. De nadruk ligt sterk op de repressieve aanpak om drugs uit de wijk te weren, maar vele onschuldige wijkbewoners voelen zich daar het slachtoffer van,” aldus Hafsa die zelf ook, net als overige buurtbewoners, meermaals geconfronteerd werd met roadblocks tijdens haar dagelijkse verplaatsingen in de wijk. Ze getuigt dat dit een grote impact heeft op de veerkracht, het veiligheidsgevoel en het zelfbeeld van buurtbewoners. Ook de coronaboetes die recent werden uitgeschreven voor wijkbewoners die de politie te hulp waren geschoten, zorgen bij hen voor wantrouwen.

De Groen-fractie schenkt bijzondere aandacht aan de getuigenissen van buurtbewoners die systematisch onderworpen worden aan de ID-controles in de wijk en de bezorgdheid bij vele buurtbewoners voor ethnic profiling. “De impact op de wijk en bewoners is groot. Vraag is of deze aanpak de drugsproblematiek wel verkleint. Hebben de roadblocks en systematische ID-controles een meerwaarde?” vraagt raadslid Fourat Ben Chikha zich af. De Groen-fractie twijfelt daaraan op basis van de ervaringen van de jongste weken en zal dat dus ook kritisch bevragen en opvolgen.

Volwaardige inspraak

Bij verschillende bewoners en groepen in de wijk is te horen dat zij niet of te weinig werden betrokken bij het uittekenen van het veiligheidsbeleid dat nu werd uitgerold. Onder meer schepen Elke Decruynaere heeft in de voorbije weken veel gesprekken gevoerd met jongeren om hun stem te horen en het brede beleid van de Stad daarop af te stemmen. “Echte inspraak vanuit de basis is essentieel en we zullen dan ook nog meer de dialoog aangaan bij de verdere aanpak en plannen voor de wijk,” zegt schepen Elke Decruynaere. Het netwerk van wijkbewoners en raadsleden zoals Hafsa en anderen is daarin natuurlijk cruciaal.

Gemeenschapsgerichte politiezorg

Drugscriminaliteit en overlast moeten uiteraard aangepakt worden. De bewoners zijn uiteraard ook zelf vragende partij om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te vergroten. Zij hebben de voorbije weken trouwens ook massaal tips gedeeld met onze Gentse politie om criminele activiteiten en personen aan te geven. Deze samenwerking is cruciaal in het detecteren en oplossen van criminaliteit en overlast. Zo heeft de Gentse politie na een tip van buurtbewoners een heus drugslabo ontdekt in de wijk. Het is belangrijk dat de politie haar werk verder kan verrichten met een op maat ontwikkelde buurtaanpak. “Een dergelijke aanpak omvat repressie voor de effectieve misdrijven, maar tegelijkertijd zorg voor de wijkbewoners,” zegt ook raadslid Cengiz Cetinkaya die binnen de Groen-fractie de politie opvolgt. “Zij mogen niet tweemaal de dupe zijn van deze onveiligheidssituaties. Een buurtgerichte politie houdt rekening met de signalen uit de buurt voor de bijsturing van het veiligheidsbeleid.”

"Een buurtgerichte politie houdt rekening met de signalen uit de buurt voor de bijsturing van het veiligheidsbeleid." - raadslid Cengiz Cetinkaya

Laten we de drugsoverlast viseren en buurtbewoners ondersteunen. Onze Gentse flikken staan niet tegenover maar net midden in onze stad. Deze visie moet zich ook uiten en vertalen in onze Brugse Poort. Groen pleit voor een gemeenschapsgerichte politiezorg, gebaseerd op een brede aanpak van de veiligheid en de leefbaarheid. Deze visie wil een in de samenleving geïntegreerde politie, die ten dienste staat van de burger(s) en die, samen met de bewoners en gemeenschappen, zoekt naar oplossingen gericht op de lokale problemen die bronnen van onveiligheid zijn.

Drugsbeleid is ook welzijnsbeleid

Groen luistert ook naar de vragen van buurtbewoners om meer te investeren in welzijn, onderwijs en tewerkstelling in de wijk. Covid-19 en de lockdown treft dichtbevolkte wijken zoals de Brugse Poort onevenredig hard, en dat vereist de nodige investeringen. Er wordt hard ingezet op infrastructuur voor jeugd en plekken voor ontmoeting, op investeringen in de publieke ruimte, maar ook zeker in welzijn en zorg. “Ook specifiek rond de aanpak van de drugsproblematiek mogen we het preventieve werk niet uit het oog verliezen,” zegt raadslid Anita De Winter. “Het nieuwe Drugsbeleidsplan voorziet daarrond heel wat acties.”

Evenwichtige communicatie

De Brugse Poort is geen probleemwijk, maar een wijk met problemen. Door de communicatie over de wijk en de aanpak van de jongste weken ontstond een bijzonder negatief beeld van de Brugse Poort. Bewoners voelden zich gestigmatiseerd. Groen Gent vindt het belangrijk om in de communicatie over de wijk de problemen niet te ontkennen, maar tegelijkertijd aandacht te hebben voor alle positieve initiatieven die er lopen. Voor onze partij zijn de betrokkenheid en de participatie van de wijkbewoners essentieel.