Brugfiguren maken een wereld van verschil.

13 Juni 2019

Brugfiguren maken een wereld van verschil.

Voor 49 Gentse scholen: een extra paar welgekomen handen. Voor ouders: een extra paar luisterende oren. Voor kansarme leerlingen: meer kans op echt gelijke onderwijskansen. 20 jaar lang al voegt de Stad Gent brugfiguren toe aan scholen van alle onderwijsnetten. Sinds 2015 ook in het secundair onderwijs. En sinds 2017 maken alle brugfiguren volwaardig deel uit van het stadspersoneel. 

Ook het nieuwe stadsbestuur gaat verder op die ingeslagen weg. In het bestuursakkoord staat: “De werking met brugfiguren wordt uitgebreid op basis van de demografische evolutie. Alle scholen kunnen in principe beroep doen op brugfiguren. Is het niet via een vaste brugfiguur, dan via een trajectbrugfiguur die helpt bij tijdelijke vragen. Het doel is altijd om een brug te slaan tussen school en thuis.” 

In afwachting van de meerjarenbegroting wordt het huidige aantal brugfiguren herverdeeld. Dit gebeurt op basis van de meest recente leerlingencijfers (2018 i.p.v. 2015) en met een nog grotere aandacht voor kansarme leerlingen. 

Dat resulteert in een aantal verschuivingen tussen scholen vanaf volgend schooljaar. Maar het totale aantal brugfiguren blijft hetzelfde: 37,5 vte. Tel daarbij de 3 coaches, de 2 halftijdse trajectbrugfiguren en de 2 coördinatoren en je komt aan een jaarlijks budget van ongeveer 2,5 miljoen euro. 

Dit bedrag wordt door de Stad Gent gefinancierd. "Persoonlijk hoop ik dat met de beloftes voor een betere basisfinanciering van het basisonderwijs er ook Vlaamse middelen komen voor brugfiguren. Na 20 jaar zou dit deel mogen uitmaken van de Vlaamse basisfinanciering. Je ziet steeds meer steden en gemeenten ermee starten maar niet overal is dat mogelijk.” Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.