Breder debat over de Leopold II-laan en koloniaal verleden is nodig

25 April 2019

Breder debat over de Leopold II-laan en koloniaal verleden is nodig

Het debat over ons koloniaal verleden leeft al langer in de brede samenleving, denken we maar aan de maatschappelijke discussie over de naamgeving van straten en pleinen. Niet verwonderlijk dat ook de Gentse gemeenteraad zich boog over een voorstel tot naamsverandering van de Leopold II-laan. Fourat Ben Chihka is blij met dit debat en hield een warm pleidooi om ook de Afrikaanse diaspora hierbij te betrekken.

Het is goed en nodig dat we het debat voeren en logisch om de straatnaam “Leopold II-laan” hierbij ter discussie te stellen. De discussie leeft volop en niet alleen in Gent trouwens. Denk maar aan de levendige discussie over het vernieuwde Afrika-museum in Tervuren en de vraag of dit al dan niet genoeg afstand neemt en duiding geeft bij het koloniaal verleden. De Groen-fractie is dan ook tevreden met de groeiende aandacht voor de dekoloniserende beweging in onze samenleving. Dit dekoloniseren van onze samenleving is uiteraard rechtstreeks gelinkt met de zwarte pagina in de geschiedenis van België, namelijk het koloniseren van Congo.

“Bij wijziging van straatnamen denken we aan voorvechters van mensenrechten, die ook verbonden zijn met datzelfde koloniaal verleden. Op die manier bewijzen we alle respect aan de geschiedenis die zich nooit meer mag herhalen”. - Fourat Ben Chikha, Groen gemeenteraadslid

Fourat erkende in zijn tussenkomst de symbolische waarde van de namen van straten en pleinen die verwijzen naar dit verleden. Tegelijkertijd, stelde Fourat, verdient het dekoloniseren van onze samenleving meer dan symboliek. Het is niet aan deze raad om een alternatief voorstel te doen, maar dit proces vraagt een participatieve aanpak, die verder gaat dan de naamgeving van één enkele straat. En bovenal moet dit samen gebeuren met de diaspora van Congo in Gent. De Groen-fractie is voorstander van een breed participatief traject, dat uitmondt in aanbevelingen voor de publieke ruimte, en dus verder kan gaan dan een straatnaam. “Bij wijziging van straatnamen denken we aan voorvechters van mensenrechten, die ook verbonden zijn met datzelfde koloniaal verleden. Op die manier bewijzen we alle respect aan de geschiedenis die zich nooit meer mag herhalen”.

Schepen van Noord-Zuid Tine Heyse engageerde zich de Afrikaanse gemeenschap bij dit proces te willen betrekken. “Uiteraard erkennen we de symbolische waarde van een naamswijziging van de Koning Leopold II-laan. Toch vinden we het belangrijk om een breder debat te voeren. En evident moet het debat – ook over eventuele naamswijziging – gevoerd worden met verschillende actoren waaronder ook de Afrikaanse gemeenschap.”

 Het is nu uitkijken naar dit breder debat en de voorstellen die hieruit naar voren komen. Uiteraard zullen nadien concrete voorstellen tot naamswijziging de wettelijk voorziene procedures volgen.