Brede School vierde deze week haar 20e verjaardag en is actiever dan ooit

10 Oktober 2019

Brede School vierde deze week haar 20e verjaardag en is actiever dan ooit

Brede School, een samenwerkingsverband dat een brede waaier aan activiteiten organiseert voor kinderen in Gent, blies deze week 20 kaarsjes uit. Brede School is actief in 10 Gentse wijken en er zijn 55 scholen met jaarlijks meer dan 8.000 leerlingen betrokken.

Brede School, een project van Onderwijscentrum Gent, is een koepel van samenwerkingsverbanden tussen één of meerdere buurtscholen en wijkpartners uit verschillende sectoren, zoals welzijn, cultuur, sport of jeugd. De partners hebben één doel: de bevordering van de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd, met extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Vandaag zijn er 10 Brede School-wijken, voornamelijk in de 19de-eeuwse gordel en 55 verschillende scholen over de netten heen, nemen deel. De Stad zorgt voor een coördinator om het netwerk te ondersteunen.

 “Het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om zich in te schrijven in de dansschool om de hoek of om binnen te springen in het museum vlak bij school. Vaak staan er verschillende drempels in de weg. Daarom werkt Brede School zowel tijdens als na de school een gevarieerd en toegankelijk aanbod van activiteiten uit”, Elke Decruynaere, schepen van onderwijs.

Een blik op de toekomst

Op woensdag 9 oktober vierde Brede School haar 20ste verjaardag in De Centrale, in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Brede School keerde zo terug naar zijn roots, want in 1999 werd het allereerste Brede School-project opgestart in deze wijk. “Het is een moment om terug te kijken en trots te zijn op wat Brede School verwezenlijkt heeft. Vandaag staan we ook stil bij de veranderde maatschappij, met nieuwe uitdagingen waar we via de Brede School een antwoord trachten op te bieden” zei schepen Decruynaere in haar welkomstwoord. Het verjaardags-event omvatte een leerrijk programma met onder andere een verfrissende keynote-lezing door Gerhard Jäger van het Brusselse ABC huis en workshops rond onder andere sociale mix, het leren buiten de klasmuren en tips van Tada over het inspireren van leerlingen omtrent latere professionele mogelijkheden. En om de sfeer erin te houden werd alles uitstekend verlucht door een grappige publieksopwarmer.

Activiteiten die verbinden

Het aanbod van Brede School is eindeloos. Denk aan een lessenreeks aikido, een vertelfestival in de bib, een gezonde buurtpicknick, Nederlandse lessen tijdens de zomervakantie, enzovoort. Een mooi voorbeeld vind je in de wijk Moscou met het project Telefoonster. Kinderen van de basisscholen Sint-Gregoriuscollege en De Sportschool bezoeken er bewoners van het woonzorgcentrum. Na de eerste ontmoeting bellen ze wekelijks naar hun nieuwe telefoonvriend. Een verbindend initiatief dat vereenzaming tegengaat. “Telefoonster verbindt de buurt, de bewoners, de leerkrachten en de kinderen. Het verspreidt een warm gevoel. Je ziet mensen openbloeien”, aldus Jessica Gilliet van Brede School Ledeberg-Moscou-Vogelhoek.