Boycot Israëlische bedrijven vanaf nu toegepast in de praktijk

28 Maart 2024

Boycot Israëlische bedrijven vanaf nu toegepast in de praktijk

"Met Groen Gent kiezen we bewust voor bedrijven die zich niet schuldig maken aan het drama dat zich in Palestina voltrekt."

Met Groen werd er een besluit genomen over ‘het weren van producten van Israëlische bedrijven die verdienen aan de illegale bezetting en blokkages van de Palestijnse gebieden’.  Een concrete actie, die aantoont dat wij het niet enkel bij woorden houden, maar er ook acties aan koppelen. 

Voor alle nieuwe overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten van Stad en OCMW moet de Stad proberen vermijden dat er producten of ingrediënten van producten worden geleverd door bedrijven gevestigd in de staat Israël die winsten genereren uit economische activiteiten gelinkt aan de illegale bezetting en blokkages van de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.

De aanbestedende overheid behoudt zich bovendien het recht voor offertes te weren wanneer de kandidaat-opdrachtnemer niet kan aantonen voldoende inspanningen gedaan te hebben om te voldoen aan beide voormelde vereisten.

Het toont dat Groen niet enkel in woorden, maar ook in daden optreedt. 

Niet voor staten, wel voor bedrijven

De clausule waarvan sprake is niet van toepassing op de staat Israël maar op eventuele leveranciers, bedrijven dus, die in Israël gevestigd zijn én een verdienmodel hebben dat verbonden is aan de illegale bezettingen en blokkades van de Palestijnse gebieden.

Het kan dan gaan om productie in bezet gebied, of om het houden van een de facto monopolie op een marktsegment in Palestijns Gebied waarbij abnormale prijzen worden gehanteerd omdat er een situatie is van 'captive market'.

"We staan al jarenlang garant om de mensenrechten bij elke aankoop die we doen zo goed mogelijk te verzekeren. Dat geldt zowel voor de rest van de wereld, als voor Israël." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

Acties tegen bedrijven of tegen staten zijn heel verschillend. Voor overheidsaankopen is de Stad gebonden door de (voornamelijk) Europese regelgeving. 

Schepen Hafsa El-Bazioui: "Met Groen Gent kiezen we bewust voor bedrijven die zich niet schuldig maken aan het drama dat zich in Palestina voltrekt. We staan al jarenlang garant om de mensenrechten bij elke aankoop die we doen zo goed mogelijk te verzekeren. Dat geldt zowel voor de rest van de wereld, als voor Israël."

De uitvoering

Wat het uitvoeren van de clausule betreft: we gaan dit toepassen in alle bestekken. Inschrijvers zijn zo van voor de start van een contract goed op de hoogte wat de verwachtingen zijn op dit vlak.

Onze aankopers hebben in het besluit van het college de werkinstructie gekregen wat te doen als er toch een Israëlische product zou aangeboden worden – ofwel een Israëlische leverancier die intekent, ofwel Israëlische producten die aan ons zouden geleverd worden.

Om de taaklast te beperken én om hier voldoende objectiviteit in te bouwen zullen onze diensten nagaan of dit bedrijf voorkomt in de online database WhoProfits.org.

Bestekken onder de loep

WhoProfits.org is een online database van een onafhankelijke, Israëlische, onderzoeksgroep die met een transparante methodiek bedrijven screent.

Ze doen dit continu, dus een bedrijf dat bijvoorbeeld productie zou weghalen uit de bezette gebieden, of niet langer ongeoorloofde winsten maakt uit de situatie van de captive Market die er heerst, zal er ook niet op blijven staan.

"Het is een belangrijke, symbolische stap in de strijd tegen de bezetting, tegen de gruwel in Gaza waar al meer dan 30 000 mensen het leven verloren sinds 7 oktober." - Zeneb Bensafia, gemeenteraadslid

Er zijn al twee specifieke situaties waar we de clausule toepassen in contracten, namelijk het contract voor de maaltijden in de woonzorgcentra en het raamcontract medicatie voor diezelfde woonzorgcentra. In de toekomst blijven we deze bestekken onder de loep nemen om te verzekeren dat de mensenrechten gerespecteerd worden. 

Gemeenteraadslid Zeneb Bensafia: "Stad Gent is met dit dossier een voorbeeld geworden, in Vlaanderen, België en wereldwijd."

"Het is een belangrijke, symbolische stap in de strijd tegen de bezetting, tegen de gruwel in Gaza waar al meer dan 30 000 mensen het leven verloren sinds 7 oktober. Het dagelijks sterftecijfer in Gaza is het hoogste van allé conflicten in de 21ste eeuw."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.