Blijven inzetten op kwetsbare jongeren zonder job

01 Februari 2018

Ook al dalen de cijfers van de jeugdwerkloosheid, dat wil nog niet zeggen dat alle jongeren gebaat zijn met de reguliere aanpak. Take Off is begin deze legislatuur opgericht met als doelstelling kwetsbare jongeren toe te leiden naar een job.

"Het is belangrijk dat we in Gent de handschoen opnemen en dat we meer jongeren bereiken en perspectief geven. Ook die jongeren die verder van de arbeidsmarkt staan." Bram Van Braeckevelt, gemeenteraadslid

"Deze jongeren staan niet langer open voor de begeleiding van de reguliere diensten. Jongerenorganisaties moeten als het ware zelf op zoek naar de jongeren, en hen stap voor stap toeleiden naar werktrajecten, anders blijven ze uit de boot vallen,” gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt.

Globaal genomen is de Gentse jeugdwerkloosheid gedaald in de loop van deze legislatuur, en staat op dit moment op het laagste punt in de afgelopen vijf jaar. Afgelopen december waren er 2600 werkzoekenden onder de 25. Dit cijfer komt in de buurt van de cijfers vóór de crisis. De "goede" jeugdwerkloosheidscijfers halen van 2007 zal wellicht nog wat tijd en investering vragen. Om de cijfers verder naar beneden te halen moeten we blijven werk maken van werk voor álle jongeren, ook diegene die moeilijk te bereiken zijn.  En dat doet nu net Take-off.

Take Off werkt, zoveel is duidelijk. Uit voorlopige evaluatie blijkt dat de doelstellingen gehaald worden. Bram kijkt uit naar meer gedetailleerde cijfers die er in maart aankomen. "Het is belangrijk dat we in Gent de handschoen opnemen en dat we meer jongeren bereiken en perspectief geven. Ook die jongeren die verder van de arbeidsmarkt staan," aldus Bram.