Bijenfeezzzt geopend, de bij in nood!

06 Juni 2019

Bijenfeezzzt geopend, de bij in nood!

Schepen Elke Decruynaere was op zondag 2 juni gastvrouw op het grote bijenfeezzzt, het startevenement van de Week van de Bij. Ze verwelkomde er niemand minder dan prins Laurent die vol enthousiasme de activiteiten bijwoonde.

Van zondag 2 juni tot en met zondag 9 juni 2019 organiseert Vlaanderen voor de zesde maal de Week van de Bij. De opening vond dit jaar plaats aan het Gentse Sint-Pietersplein.

Dit jaar focust de Week van de Bij op bijen in de stad en hoe we ze kunnen helpen door de stad te vergroenen. Dat kan door stenen uit te breken en te vervangen door groen, door bomen en struiken te planten, door de aanleg van geveltuinen en groendaken, het kweken van planten op een balkon of het vergroenen van een schoolomgeving. Voor dit laatste leveren reeds meer dan 50 scholen in Gent hun bijdrage, door hun speelplaats te vergroenen via het GRAS-project (Groene en Avontuurlijke Speelplaats).

Openingsfeest in aanwezigheid van prins Laurent en schepen Decruynaere

Schepen Elke Decruynaere was op zondag 2 juni gastvrouw op het grote bijenfeezzzt, het startevenement van de Week van de Bij. Ze verwelkomde er niemand minder dan prins Laurent die vol enthousiasme de activiteiten bijwoonde.

Ondanks de warmte vorige zondag daagden 2.000 bezoekers op. De prins kreeg een rondleiding van de schepen en een medewerker van Kina die verkleed was als Leo Michel Thiery, de stichter van de Wereld van Kina.

“De Wereld van Kina is, samen met het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen en onze kinderboerderij De Campagne, een belangrijke plek om stadskinderen de kans te geven de natuur te leren kennen en hen inzichten bij te brengen rond de gezonde stad. Dit kan deels in het klaslokaal, maar het lukt nog beter buiten, met de blote voeten in het gras of door de organisatie van dit Bijenfeezzzt vol ludieke activiteiten. Ik heb bv. een stuifmeelrace bijgewoond, het Blije Bijenlied gezongen en ervaren hoe een bij kijkt, via een Virtual Reality-bril. Al spelend bijgeleerd over de bij dus”, zo licht Elke toe.

De bij in nood

 De diversiteit binnen soorten, tussen soorten en ecosystemen én de vele fundamentele bijdragen die de natuur ons biedt, nemen snel af, maar het is nog steeds mogelijk om een duurzame toekomst voor de mens en onze planeet te waarborgen. Een van de diersoorten die het moeilijk heeft, is de bij. Oorzaken van bijensterfte zijn het gebruik van pesticiden, de afname van een kwalitatieve en kwantitatieve leefomgeving en parasieten. Er is dringend actie op het terrein nodig om het tij te keren. Het Vlaamse initiatief ‘Week van de Bij’ neemt het sinds 2014 op voor wilde bijen, hommels en honingbijen en wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot positieve acties voor meer voedsel en nestgelegenheid voor bijen. Want bijen zijn uiterst belangrijk voor de bestuiving van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten.

Week van de Bij, nog tot 9 juni.

Bezoek de website van de Week van de Bij.