Bijbouwen, vernieuwen en vervangen

18 November 2019

Bijbouwen, vernieuwen en vervangen

Het stadsbestuur investeert minstens 90 miljoen euro in het woonbeleid, een ongezien bedrag. ‘Het is dan ook hard nodig,’ zegt Tine Heyse, schepen van Wonen. ‘De helft van de Gentse huurders is meer dan een derde van het inkomen kwijt aan wonen. Er moeten dus absoluut meer kwaliteitsvolle huurwoningen komen.’

Focus

Met 90 miljoen euro kan je veel, maar niet de hele Gentse woonmarkt sturen. De focus ligt dan ook op mensen met een laag inkomen en op gezinnen met kinderen, en dus op de huurmarkt. ‘Budgethuren’ wordt een belangrijke term. Tegen 2024 wil Gent dubbel zoveel woningen die via een sociaal verhuurkantoor verhuurd worden, en drie keer zoveel via Huuringent. Voor het bouwen van sociale huurwoningen is Gent afhankelijk van Vlaanderen. De startnota van Bart De Wever beloofde niet veel goeds, maar dankzij protest vanuit onder meer Gent laat het uiteindelijke regeerakkoord wel bijbouwen toe.

"We moeten én bijbouwen, én vernieuwen én vervangen voor sociale woningbouw." - Tine Heyse

Tine Heyse: ‘We moeten én bijbouwen, én vernieuwen én vervangen voor sociale woningbouw. Daarnaast maken we op de privémarkt ook werk van doorschuifprojecten.’ Daarbij worden in een bepaalde wijk woningen gebouwd voor bewoners uit slechte huizen in de buurt. Die huizen komen daardoor vrij en kunnen op hun beurt vervangen worden. Gent werkt hiervoor samen met de privésector.

Nieuwe oplossingen

Het project Gent Knapt Op mikt op 50 gerenoveerde woningen per jaar met een zogeheten rollend fonds, waarbij de middelen na verloop van tijd terugvloeien naar de stad. Ook door het stimuleren van nieuwe woonvormen, zoals CLT en cohousing, boort Gent nieuwe oplossingen aan.

Ook belangrijk: de energiefactuur moet omlaag. Daarom geeft Gent advies, premies en leningen, onder meer via De Energiecentrale. Die premies komen vooral kwetsbare gezinnen ten goede.


Dit artikel verscheen in de 'Hier' van november 2019.