Betalend grofvuil verplicht door Vlaanderen

23 Januari 2020

Betalend grofvuil verplicht door Vlaanderen

Grof huisvuil mag van Vlaanderen niet langer gratis worden ingezameld. Samen met IVAGO maakten we hiervoor een stappenplan op: vanaf 1 april 2020 wordt het betalend aan huis en vanaf 2022 zou het betalend worden op de recyclageparken. Maar over de timing van dit laatste is er discussie met Vlaanderen.

De recyclageparken zijn vandaag niet voorzien op betalend grofvuil. In onze meerjarenplanning werd budget voorzien om de nodige aanpassingen te doen. Maar daar is tijd voor nodig. Moet het noodgedwongen toch holderdebolder, dan vrezen we voor chaos en lange wachtrijen.

Het klopt dat we daardoor tot 2022 niet volledig conform de wetgeving zouden werken. Maar laat het duidelijk zijn: we moeten en zullen ons in regel stellen met de bestaande wetgeving. Ook al is het met gezonde tegenzin dat we dit doen. Schepen Van Braeckevelt vreest immers dat het betalend maken van grofvuil zou kunnen leiden tot nog meer sluikstort. En zoals bekend: sluikstort is nu al een groot probleem in Gent. Net daarom drijven we deze bestuursperiode de strijd tegen sluikstort op, o.a. door een verhoogde handhaving en goede samenwerking met de Gentse politie. Deze extra inspanningen zouden nu teniet gedaan kunnen worden.

"Daarom ga ik op korte termijn in overleg met Vlaanderen over ons plan van aanpak hiervoor. Dat we ons in regel stellen zal niet ter discussie staan. Het zal er gaan over de timing. We gaan er onze analyse toelichten en verdedigen, en gaan er vanuit dat we een werkbaar compromis kunnen vinden. Zo niet moeten we noodgedwongen met noodoplossingen komen op onze recyclageparken. En dat zou voor de nodige problemen kunnen zorgen. Wat uiteraard niet de bedoeling is. We werken verder, samen voor een proper Gent", aldus Bram.