Beleidsnota Werk en Sociale Economie goedgekeurd

22 Oktober 2020

Beleidsnota Werk en Sociale Economie goedgekeurd

De gemeenteraad heeft op 20 oktober de beleidsnota Werk en Sociale Economie goedgekeurd. Bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt: "De nota bevat tal van actiepunten waarmee we de Gentse arbeidsmarkt veerkrachtiger maken en voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Goede en duurzame jobs voor meer Gentenaars: dat is het doel."

De krachtlijnen van de beleidsnota in een notendop:

 Wie verder van de arbeidsmarkt staat, krijgt extra aandacht en ondersteuning.
 We focussen op opleiding, een hele loopbaan lang.
 We werken de tussenschotten tussen onderwijs en arbeidsmarkt weg.
 We realiseren inclusieve werkvloeren, voor elk talent.
 We vergroten de digitale vaardigheden.
📈 De sociale economie breekt uit en inspireert ondernemingen in het normaal economisch circuit.
😷 We voorzien 800.000 EUR voor acties in het kader van de corona-relance.
 Werk van velen en nauwe samenwerking met sociale partners en VDAB.

De nota bevat ook een luik dat focust op de aanpak van de coronacrisis en de hiervoor extra genomen maatregelen.

Sociale partners betrokken

Gemeenteraadslid Cengiz Cetinkaya zei hier tijdens de gemeenteraad het volgende over:

"Volwaardig overleg met alle sociale partners is voor onze gehele fractie en in het bijzonder voor mij als syndicalist van groot belang. Ik ben dan ook zeer tevreden dat deze sociale partners zoals bij de totstandkoming van het arbeidspact ook betrokken werden bij de uitwerking van de specifieke relancemaatregelen in de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis."

De beleidsnota kan je hier in zijn geheel lezen. Het is een zeer leesbaar document met focus op de politieke visie en op de langere termijn.