Belangrijkste fietsroutes in en rond Gent

29 November 2018

Belangrijkste fietsroutes in en rond Gent

Het Gentse stadsbestuur heeft de belangrijkste stadsregionale fietsroutes vastgelegd. Investeringen voor deze routes krijgen de komende jaren prioriteit.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: ‘Een goede fietsroute moet van begin tot einde veilig en comfortabel zijn. Alleen zo nemen jong en oud vanzelfsprekend de fiets. Het fietsnetwerk legt de routes vast waar we prioritair willen inzetten op vlot en veilig fietsverkeer.’

Dank zij de goedkeuring van het stadsregionaal fietsroutenetwerk kan de aanleg van fietsinfrastructuur beter worden gepland. De routes houden zo veel mogelijk rekening met belangrijke bestemmingen voor grote aantallen fietsers.

Benieuwd naar de routes? Bekijk hier het kaartje!