Autobezit in LEZ-zone met 10% gedaald

22 September 2020

Autobezit in LEZ-zone met 10% gedaald

De lage-emissiezone (LEZ) mist haar effect niet, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het aandeel vervuilende wagens daalde versneld sinds de invoering van de LEZ, en ook het autobezit daalt fameus.

10% minder autobezit in de LEZ

De vergroening en verkleining van het wagenpark is al een tijdje bezig, maar de LEZ heeft de trend duidelijk versterkt.

Het aandeel voertuigen dat vrije toegang heeft tot de LEZ, de minst vervuilende categorie dus, steeg van 65% in 2018 naar 83% in 2020. Voor het volledige Gentse grondgebied is de tendens minder groot: daar springt het aandeel van 71% naar 82%. Bovendien daalde het autobezit in de LEZ met maar liefst 10%, van 15.700 in 2018 naar 14.100 in 2020.

“De invloed van de LEZ is nu al duidelijk te zien. Auto’s worden schoner, autobezit daalt." - Tine Heyse, schepen van Milieu

Schepen van Milieu en Klimaat Tine Heyse: “De invloed van de LEZ is nu al duidelijk te zien. Auto’s worden schoner, autobezit daalt. De slooppremie voor niet-toegelaten voertuigen draagt daar zeker aan bij. Daarom verlengen we die tot eind dit jaar.”

De slooppremie helpt inwoners van de LEZ om hun niet-toegelaten voertuig te vervangen. Mensen met een lager inkomen krijgen een groter bedrag. In totaal maakten al 736 mensen gebruik van de slooppremie, die overigens uniek is in België. Daarnaast vroegen al 662 Gentenaars een mobiliteitsbudget van 500 euro aan na het inleveren van hun nummerplaat.

Er zijn ook almaar minder voertuigen uit de oranje categorie. Dat zijn voertuigen waarvoor je een toelating moet betalen. Het aandeel voertuigen uit deze categorie daalde tussen 2018 en 2020 van 17,31% naar 10,94% binnen de Gentse LEZ.

Wachten op Vlaamse cijfers

Vlaamse cijfers omtrent de verjonging en samenstelling van het wagenpark zullen de Gentse cijfers beter kaderen, maar het is nu al duidelijk dat de invloed van de LEZ op de samenstelling van het wagenpark significant is. Cijfers over het Vlaamse wagenpark worden verwacht tegen eind oktober.