Apen en schildpadden nemen Sluizeken-Tolhuis-Ham over!

04 Juli 2019

Apen en schildpadden nemen Sluizeken-Tolhuis-Ham over!

Sinds enkele weken kruipen er grote dieren over enkele 'zebra'paden in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Geen echte uiteraard; het betreft hier graffiti-tekeningen van een aap, schildpad, vogel...

"Voor ons, de burgemeester en alle schepenen, is het goed om alles door de bril van kinderen en jongeren te bekijken. We zijn onder de indruk van de creatieve oplossingen die jullie zelf bedacht hebben!" - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

De daders?  Kinderen uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham die deelnamen aan het project Buurt Bestuurt, waarin mensen samen met politie en stadsdiensten nadenken over wat belangrijk is in de buurt en wat zij graag aangepakt zien. In het kader van dit project ging de dienst Preventie voor Veiligheid samen met jeugdwelzijnswerking JES Gent en de Jeugddienst Gent in gesprek met de kinderen.

"Voor ons, de burgemeester en alle schepenen, is het goed om alles door de bril van kinderen en jongeren te bekijken. We zijn onder de indruk van de creatieve oplossingen die jullie zelf bedacht hebben! Met enkele daarvan gaan we zeker verder aan de slag.", sprak Elke Decruynaere de kinderen toe toen ze hun ideeën voorstelden op het stadhuis.

190704_FRM_EDC_Buurt_Bestuurt_Zebrapaden_met_dieren_schildpad_Kunstenaar_Kapow.jpg

Gewapend met een smartphone konden kinderen uit de scholen De Buurt, Sint-Salvator basisschool, en De Mozaïek Gent met Vzw Jong hun wijk in beeld brengen via de app LOMAP. Via de foto’s lieten kinderen zien hoe zij hun wijk ervaren op vlak van veiligheid, samenleven en leefbaarheid én formuleerden ze oplossingen.

Het resultaat gaat veel verder dan wat goed en minder goed is in de buurt. De deelnemers slaagden er in om zelf heel concrete voorstellen en oplossingen te formuleren die zijzelf, de buurt, de politie en het beleid kunnen leveren om (het leven in) de buurt te verbeteren.  Er kwamen voorstellen om de wijk aangenamer en verkeersveiliger te maken en ervoor te zorgen dat er ook voor ouders voldoende te beleven valt in parken.

Dankzij de kunstenaar Kapow zien ze nu het resultaat van één van hun voorstellen: Het avontuurlijker maken van voet- en zebrapaden. Het doel? Voetgangers aanzetten om actiever gebruik te maken van zebrapaden en ze meteen ook een stuk zichtbaarder maken voor de automobilisten.