Alweer een Gentse primeur

20 Juni 2024

Alweer een Gentse primeur

"Een neurodivergent-vriendelijk beleid is een mensvriendelijk beleid. Laten we gaan voor ‘iedereen mee’!"

Vorig weekend was het Neurodiversity Pride Day, de dag waarop we de kracht van alle variëteiten van het menselijk brein vieren. Gent hees als eerste neurovriendelijke Belgische stad de vlag. Een primeur!

Neuro-watte?

We hebben allemaal een uniek brein. Er is niet één maar er zijn vele manieren van denken, leren en communiceren ... Doorheen de jaren ontstond er echter een norm, de ‘leidende’ manier van denken. De verschillen ten opzichte van die norm werden als problematisch gezien.

Op de Neurodiversiteitsdag ligt de focus op de erkenning en de waardering van de verschillen. Mensen met autisme, dyslexie, OCD, hoogbegaafden ... bezitten allemaal unieke kwaliteiten en maken in die diversiteit de wereld mooier en rijker.

Toch horen zij nog te vaak: Doe normaal. Probeer harder. Dat kan leiden tot gevoelens van schaamte, onzekerheid of een wankel zelfvertrouwen: "Ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, ben ik wel normaal."

Neurodiversity Pride wil ieders unieke capaciteiten vieren. Het is een dag om TROTS te zijn op wie je bent. YOU DO YOU!

Tijd voor de volgende stap: accent op talent!

Het blijft natuurlijk nodig om in te spelen op de noden van deze groep, om de hindernissen te reduceren. Maar het is hoog tijd om ook de volgende stap te zetten: om actief in te zetten op de kwaliteiten en sterktes van alle soorten breinen.

De rijping van die nieuwe blik is volop aan de gang. Laten we niet meer alleen denken vanuit de pijnpunten, maar vanuit de kracht en de verrijking die het met zich mee kan brengen als we de verschillende invalshoeken aan bod laten komen. Laten we inzetten op ieders talenten!

"Gent voert een inclusief en responsief beleid, met oa neurodiverse werkplekken en een neurodivers-vriendelijk onderwijs, waarin rekening gehouden wordt met de noden van alle soorten breinen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

En dat is wat Stad Gent wil doen, bijvoorbeeld in het onderwijs.

"Het stedelijk onderwijs ziet diversiteit als een toegevoegde waarde en hanteert het Universal Design for Learning model, dat handvaten geeft om inclusief werken in de praktijk om te zetten", legt schepen Evita Willaert uit.

"En via het Steunpunt Diversiteit en Leren, een samenwerking van het Onderwijscentrum Gent en de Gentse hogeronderwijsinstellingen, laten we innovatieve ideeën proefdraaien in kortlopende experimenten."

In de praktijk

Ondertussen lopen in Gent natuurlijk heel veel initiatieven om zogenaamde neurodivergenten (mensen met een brein dat afwijkt van wat als norm wordt beschouwd) te ondersteunen en rekening te houden met hun noden.

Gent voert een inclusief en responsief beleid, zowel als werkgever als als dienstverlener aan de burger. We gaan niet uit van een one-size-fits-all model, maar bieden aanpassingen en ondersteuning die zijn afgestemd op diverse noden.

"We hebben allemaal iets unieks en geweldigs om bij te dragen. En dat komt de wereld alleen maar ten goede." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Bijvoorbeeld door neurodiverse werkplekken te creëren voor onze ambtenaren; of door een neurodivers-vriendelijk onderwijs aan te bieden in ons stedelijk onderwijs, waarin rekening gehouden wordt met de noden van alle soorten breinen.

"Leerkrachten krijgen tools om de diversiteit in hun klas te herkennen en te ondersteunen. Ook in de zijlijn zijn er tal van initiatieven. Leersteuncentrum Pilar werkt trajecten uit op maat. En ouders kunnen met al hun vragen rond neurodivergentie terecht bij het Groeiteam."

Prikkelarme foor

De ondersteuning is breed aanwezig in de diensten van de Stad Gent. Ook de Gentse musea houden rekening met specifieke profielen van kinderen.

Zo hanteert het Huis van Alijn bijvoorbeeld een autismevriendelijke aanpak en heeft de Wereld van Kina aangepaste signalisatie.

Lesgevers van de Sportdienst krijgen vorming over hoe omgaan met neurodivergente kinderen, en er zijn sportkampen specifiek voor kinderen met ASS.

En iedereen heeft vast al gehoord over de prikkelarme dag op onze Gentse Halfvastenfoor.

Iedereen mee!

"Ik hoorde iemand zeggen: ‘Mijn noden zijn een overlast.’ Nochtans, pas als je noden worden gehoord, kun je floreren”, voegt Evita toe.

"Laten we onze verschillen vieren. We hebben allemaal iets unieks en geweldigs om bij te dragen. En dat komt de wereld alleen maar ten goede. Een neurodivergent-vriendelijk beleid is een mensvriendelijk beleid. Laten we gaan voor ‘iedereen mee’!"

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.