Als dat verbod er komt, verliest iedereen!

29 Augustus 2019

Als dat verbod er komt, verliest iedereen!

Met de recente uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Leuven is het thema van de hoofddoek terug van nooit weggeweest. De rechtbank besliste namelijk dat een leerlinge het recht heeft om een hoofddoek te dragen op school, ondanks het algemeen hoofddoekenverbod binnen het GO!. 

De startnota waarmee de NV-A de Vlaamse onderhandelingen aanvatte, voorzag over dit onderwerp de volgende passage: “In het officieel onderwijs voeren we de levensbeschouwelijke neutraliteit in voor leerkrachten en leerlingen.” Net zoals de rechter in Leuven nu, benadrukte Elke Decruynaere in augustus al dat een algemeen verbod niet nodig en zelfs onwenselijk is.

Veel jongeren laten hun studiekeuze van een hoofddoekenverbod afhangen en niet van hun talenten en interesses.” - Elke Decruynaere

Worden hoofddoeken straks in alle Vlaamse scholen verboden, zoals in de startnota voor de Vlaamse formatie wordt gesuggereerd? Niet als het aan Elke Decruynaere (Groen) ligt. “Als dat verbod er komt, verliest iedereen”, zegt ze. Het is niet omdat een schoolgebouw een neutrale plek moet zijn dat de leerlingen die er les volgen hun levensbeschouwing niet mogen laten zien. Als we jongeren willen motiveren om op school te blijven tot ze een diploma hebben behaald, is het cruciaal dat ze er zichzelf kunnen zijn. Dat is natuurlijk niet het geval als we hun verbieden om bijvoorbeeld een hoofddoek of tulband te dragen.

Een algemeen verbod beperkt de godsdienstvrijheid te hard en is ook niet nodig. Wel moeten scholen voor specifieke situaties maatregelen kunnen nemen als dit noodzakelijk is. Zo doen we het vandaag al in Gent.

Op 15 augustus interviewde Knack Elke hierover, lees hier het integrale interview.