Alle Gentse scholen gewoon secundair onderwijs melden opnieuw digitaal aan!

05 December 2019

Alle Gentse scholen gewoon secundair onderwijs melden opnieuw digitaal aan!

In Gent wordt voor de derde keer op rij door alle scholen gewoon secundair onderwijs resoluut en vrijwillig gekozen voor een digitaal aanmeldingssysteem. De aanmeldingsperiode loopt van maandag 23 maart tot en met woensdag 22 april 2020 via https://meldjeaansecundair.gent.be/.

Het was lang onduidelijk hoe de inschrijvingen voor het secundair onderwijs in Vlaanderen zouden verlopen. De uitvoering van het nieuwe onderwijsdecreet, dat voor de zomer was goedgekeurd door het Vlaams Parlement, beloofde een nieuw algoritme maar dat liet op zich wachten.

Voor het herfstverlof besliste onderwijsminister Ben Weyts, op vraag van onder andere Gent, om het invoeren van het nieuwe decreet uit te stellen. Dat heeft als gevolg dat steden er, voor komend schooljaar, zelf voor kunnen kiezen om zich te organiseren om aan te melden, volgens de procedure die ze zelf bepalen. Alle Gentse secundaire scholen voor het gewoon onderwijs hebben nu ook officieel bevestigd dat ze allemaal op vrijwillige basis terug in het systeem stappen.

Procedure ongewijzigd

De procedure en het algoritme die vorig jaar werden toegepast blijven ongewijzigd. Zo werkt het Gentse systeem aan de hand van schoolvoorkeur en toeval met daarbij aandacht voor een sociale mix. De resultaten vorig jaar waren heel bevredigend: 99% van de aangemelde kinderen kreeg de school van eerste keuze.

Elke Decruynaere: "De Gentse scholen kiezen er dit jaar op eigen vraag voor om in te stappen in het Gentse systeem. We zijn er in geslaagd om, in samenspraak met alle partners, een procedure te ontwikkelen waarin rekening werd gehouden met ieders noden. Onze succesfactor lag vorig jaar heel hoog, waardoor het voor de deelnemers eigenlijk een no brainer is om hier opnieuw voor te kiezen."

Geen Tomorrowland

De aanmeldingen verlopen niet zoals het kopen van tickets voor Tomorrowland of Sting, volgens het “eerst komt, eerst maalt” principe. Integendeel; het kiezen van een school is voor ouders een belangrijk moment, dus we geven de ouders rustig de tijd om hun keuze kenbaar te maken.

Ouders kunnen hun kind aanmelden van 23 maart 2020 om 12 uur 's middags tot en met 22 april 2020 om 12 uur 's middags. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang het maar tijdens de periode gebeurt. De aanmeldingsperiode loopt iets langer dan vorig jaar, waardoor ouders, brugfiguren en het Centrum voor Leerlingbegeleiding die ouders ondersteunen meer tijd hebben.

Op 4 mei 2020 ontvangen de ouders die aangemeld hebben het resultaat en weten ze of hun kind een plaats (ticket) krijgt in een van de opgegeven scholen.

Het effectieve inschrijven op de scholen vindt plaats van 6 mei 2020 tot en met 29 mei 2020, waardoor de scholen tijdens de examenmaand juni geen tickets meer hoeven om te zetten in inschrijvingen. 

De nieuwe tijdslijn komt er op vraag van de scholen, ouders en toeleiders. Het is een verbetering ten opzicht van de vorige editie omdat de ouders nog meer tijd krijgen en de inschrijvingen buiten de drukte van de examens vallen.