Zo pakken we racisme en discriminatie aan

08 Januari 2021

Zo pakken we racisme en discriminatie aan

Gent schakelt een versnelling hoger in de aanpak van racisme en discriminatie. Het nieuwe actieplan kiest voor een totaalaanpak: omstaanders weerbaarder maken, trainingen voor flikken en leerkrachten, onderzoek naar het nachtleven, praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt … Met het 'Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025' bevestigt Gent haar voortrekkersrol in de strijd tegen uitsluiting.

Weerbaarheid

Scheldpartijen, intimidatie, venijnige praat … We horen het op de bus en op school, zien het op Facebook en op straat. Soms als slachtoffers, soms als omstaander. Met enkele rake filmpjes toont Stad Gent hoe je in zulke situaties kan reageren. Het blijft niet bij filmpjes: er komen weerbaarheidstrainingen voor slachtoffers en omstaanders. We nodigen daarmee alle Gentenaars uit om mee hun schouders te zetten onder de strijd tegen discriminatie. Voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld politie en stadspersoneel) komen er aparte trainingen.

Bekijk hier de filmpjes.

Schepen De Bruycker, die het actieplan trekt, schakelt een waaier aan maatschappelijke actoren in om structurele discriminatie en racisme samen te bestrijden. De aandacht gaat prioritair naar veiligheid, naar het bestrijden van discriminatie in het nachtleven, en naar onderwijs, werk en wonen.

Op school

Onderwijs is dé plek om gelijke kansen voor iedereen waar te maken. We geven leerlingen de ruimte om helemaal zichzelf te kunnen zijn op school, en we werken aan een veilig schoolklimaat. Leerkrachten en schoolteams worden versterkt in het positief omgaan met diversiteit, zodat ze actieve partners zijn in het bestrijden van mogelijke discriminatie.

"Als er één plek is waar je het verschil kan maken voor de toekomst, dan is het op school." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Werken aan een gezonde identiteitsontwikkeling en hierin gezien en erkend worden, is een van de pijlers van het Stedelijk Onderwijs Gent. De zelfontplooiing wordt gestimuleerd via sociaal-emotioneel leren, door de levensbeschouwing te mogen uiten en door in te zetten op gendersensitiviteit. Daarnaast gaan leerkrachten uit het stedelijk onderwijs zelf aan de slag rond het thema discriminatie en geven ze het thema ‘dekoloniseren’ een plek in de klas.

Het Onderwijscentrum Gent werkt netoverstijgend. Scholen bijstaan in de grootstedelijke context en gelijke onderwijskansen realiseren zijn de bestaansredenen van het Onderwijscentrum. Vorig jaar gebeurde een onderzoek naar hoe leerkrachten en schoolteams zichzelf bekwaam voelen ten aanzien van diversiteit in de klas. Op basis van de bevindingen wordt nu verder gewerkt om schoolteams hierin te helpen. Gent pionierde met de inzet van brugfiguren en het functioneel benutten van meertaligheid en blijft op dit vlak vooroplopen. In de aanpak van het lerarentekort door het nieuwe team ‘Leraar in Gent’ is gebruikmaken van alle talenten die onze stad rijk is en meer diversiteit vóór de klas een actiepunt.

Elke Decruynaere: "Als er één plek is waar je het verschil kan maken voor de toekomst, dan is het op school. Daar vind je ook alle Gentenaars samen. Evident dus dat onderwijs een van de hoofdthema’s is in dit actieplan."

Op het werk

Met bijna 7.000 personeelsleden is Stad Gent zelf een belangrijke werkgever. Ook in die rol neemt Gent een voortrekkersrol op.

“We maken van onze organisatie versneld een weerspiegeling van de Gentse samenleving." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Schepen van Werk Bram Van Braeckevelt: “We maken van onze organisatie versneld een weerspiegeling van de Gentse samenleving. We maken hiervoor jaarlijks meer dan 600.000 euro vrij.”

Gent kiest voluit voor positieve actie voor personen van buitenlandse herkomst of met een arbeidsbeperking. Dat betekent dat zij bij selecties de voorkeur krijgen op andere gelijkwaardige kandidaten, tot de beoogde instroom bereikt is. Het doel: tegen 2025 heeft 30% van de nieuwe collega's een buitenlandse herkomst, met expliciete aandacht voor functies op A- en B-niveau. We streven ook naar 2% collega's met een arbeidsbeperking.

Ontdek de uitgebreide plannen hier.

Op zoek naar een thuis

Gent was een van de eerste steden in Europa die experimenteerde met praktijktesten op de huurmarkt, een initiatief dat het aantal gevallen van discriminatie sterk deed dalen en intussen navolging kent in verschillende andere Belgische steden.

"Gent is een thuis voor velen, maar hier is geen thuis voor discriminatie!” - Tine Heyse, schepen van Wonen

Vlot een goede thuis vinden is niet iedereen gegeven. Schepen van Wonen Tine Heyse: “Nog te veel Gentenaars worden het slachtoffer van discriminatie in hun zoektocht naar een woning. Gent is een thuis voor velen, maar hier is geen thuis voor discriminatie!”

Daarom geeft Stad Gent, samen met de immobiliënsector, het charter ‘Gelijke toegang tot de huurmarkt’ een update. Makelaars krijgen versterking in het omgaan met discriminerende vragen, en we blijven praktijktesten op de huurmarkt gebruiken om discriminatie van kandidaat-huurders met een beperking of een niet-Vlaamse naam verder te doen dalen.

Racisme en discriminatie aanpakken is een werk van lange adem, een werk waar we allemaal aan kunnen bijdragen (kijk maar!). Ook bij Groen Gent gaan we er alles aan doen om een stevig succes te maken van het Actieplan tegen discriminatie en racisme.