Actie voor de arbeidsmarkt

09 April 2020

Actie voor de arbeidsmarkt

Corona schudt de Gentse arbeidsmarkt door elkaar, zoveel is zeker. Maart telde 300 extra werkzoekenden. Dat aantal zal de komende maanden verder stijgen. En dus is actie nodig. Bram Van Braeckevelt zocht en vond het engagement van VDAB en de sociale partners om ook hierover intensief samen te werken. "Het Arbeidspact voor Gent krijgt er een doelstelling bij", zegt Bram. "Wie werkloos wordt door corona, zullen we samen intensief begeleiden naar een nieuwe job op maat. Stad Gent maakt 300.000 euro extra vrij voor initiatieven op korte termijn.

Impact onbekend, we monitoren

Het is nog vroeg om de volledige impact van corona op de arbeidsmarkt in te schatten. Wat zal er gebeuren met de grote groep mensen die nu van tijdelijke werkloosheid gebruikmaakt? Wat zal de impact van het onderwijs-op-afstand zijn op de schooluitval? Hoe snel zal de economie weer aantrekken? Het data- en monitoringteam van het arbeidspact volgt de situatie van dichtbij op. Een extra focus ligt bij zicht krijgen op de situatie van mensen met meer precaire statuten, zoals jobstudenten, dagarbeiders, uitzendkrachten ... 

Uitbreiding opdracht stuurgroep Arbeidspact - offensieve aanpak

We breiden de opdracht van de stuurgroep van het arbeidspact uit. Mensen die door corona hun werk verliezen, staan nog dicht bij de arbeidsmarkt. We willen hen daarom snel opnieuw aan het werk helpen, voor die afstand groter wordt. Daarom kiezen we samen voor een offensieve aanpak. We doen er alles aan om zo veel mogelijk mensen naar een voor hen goede en veilige job te kunnen toeleiden, complementair aan de acties van bv. VDAB. De komende weken zullen we samen met sociale partners en VDAB die extra acties vormgeven. 

"We blijven ons inzetten om iedereen aan werk te helpen. We doen dat in nauwe samenwerking met de sociale partners en de VDAB. Want iedereen verdient een goede job." - Bram Van Braeckevelt

Doelstellingen Arbeidspact blijven behouden

Ook voor de coronacrisis waren er mensen werkzoekend. Velen onder hen hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en hebben een intensievere begeleiding naar werk nodig. Ook voor hen blijven we aan de slag. De oorspronkelijke doelstellingen van het Arbeidspact blijven dus zeker ook behouden. We laten niemand vallen.