Aandacht voor zwerfvuil in de randgemeenten

25 April 2019

Aandacht voor zwerfvuil in de randgemeenten

Met meer dan drieduizend vrijwilligers en zeventien (17!) ton opgehaald afval, toonde de Gentsche Gruute Kuis twee dingen aan: er is een zeer groot draagvlak voor propere buurten en wijken, en de strijd tegen sluikstorten is nog niet gewonnen. Vele bewoners van de Gentse rand vragen zich af wat IVAGO doet om ook hun buurten net te houden. Bert Misplon nam hun bezorgdheden mee naar het vragenuurtje van de gemeenteraad en stelde de vraag aan schepen Bram Van Braeckevelt.  

Bram bevestigde dat IVAGO ook in de Gentse rand aan de slag is, met o.a. veegmachines en manuele veegploegen. De frequentie daarvan is afhankelijk van hoeveel zwerfvuil er in de buurten gevonden wordt. De Gentse rand is immers ook opgenomen in de netheidsbarometer, een instrument dat op objectieve wijze de netheid van de Gentse straten en buurten monitort. Er worden ook vuilniskorven met asbak geplaatst en onderhouden. 

Maar ook andere overheden hebben een verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen afval en zwerfvuil. IVAGO kan niet alles oplossen.

Ook tijdens het paasweekend werd duidelijk dat – ondanks de inzet van IVAGO op zaterdag, zondag en maandag – er gewoon te veel afval is. Nog meer achter iedereen zijn voeten vegen gaat niet. Er is nood aan structurele maatregelen, zoals statiegeld voor blikjes en flesjes, dat zou er alvast voor zorgen dat ongeveer 40% van het zwerfvuil verdwijnt. En waarom ook geen statiegeld op peuken?”

Lees het integrale antwoord hier:

Geacht raadslid Misplon,

Beste Bert,

De Gentsche Gruute Kuis was een absoluut succes. Er waren in Gent zo’n 130 initiatieven en ruim 3.000 deelnemers. Dat is hartverwarmend. Het toont aan dat heel wat burgers echt begaan zijn met de netheid van de stad en een voorbeeld willen stellen aan diegenen die het niet zo nauw nemen en hun afval zomaar op straat gooien.

Helaas moesten ze vaststellen dat er nog vele zijn die wel hun afval dumpen, ze ruimden ongeveer 17 ton afval op.

 U vraagt wat de veeginspanningen van IVAGO zijn in de Gentse rand. Wel, de veegfrequenties van straten worden bepaald op basis van het type straat en het gebruik ervan: doorgangsstraten, winkelstraten, uitgaansbuurt, woonstraat, commerciële centra, etc.  De veegwerkzaamheden van IVAGO en de stedelijke veegploeg gebeuren zowel door manuele vegers, middelgrote veegmachines en grote veegmachines.

Binnen de zone die ongeveer is afgebakend door de R40 worden alle straten machinaal geveegd met een minimum van één keer per veertien dagen tot zelfs tweemaal per dag (bijvoorbeeld een drukke winkelstraat). Daarnaast gelden er ook voor de manuele veegploegen vastgelegde frequenties.

Buiten deze zone, dus buiten de R40, worden de straten minstens tweemaal per jaar tot éénmaal per veertien dagen schoongemaakt met een veegmachine. In de dorpskernen zijn de manuele veegploegen ook om de veertien dagen actief. IVAGO baseert zijn veeginspanningen in de Gentse rand dus ook op type straat of plein en de zwerfvuilgevoeligheid.

Alle stadsdelen, ook de rand van Gent zijn opgenomen in de netheidsbarometer. Ook hier is er een onderverdeling in type straten, zodat zowel winkelstraten alsook woonstraten worden gemeten. Om de drie maanden wordt er een uitgebreidere versie met 175 straten van de netheidsbarometer opgenomen om een nog representatiever beeld te krijgen van de netheid.

Voor wat betreft de afvalkorven, kan ik meegeven dat het plaatsen van afvalkorven gebeurt op basis van een beslissingskader. Daarbij wordt uitgegaan van het type straat (woonstraat, transitstraat, uitgaansbeurt, winkelstraat…), de aanwezigheid van openbare gebouwen (bv. scholen), groenzones met zitbanken, haltes voor openbaar vervoer, etc. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het risico op misbruiken of sluikstorten. Wanneer de plek niet voldoet aan de mogelijkheden binnen de beslissingsboom plaatsen we geen afvalkorf om wildgroei en inefficiënt gebruik te vermijden. Er staan er immers zo’n 2.500 in onze stad.

Momenteel vervangt IVAGO alle bestaande afvalkorven door één, groter, type met asbak. Daarvoor worden alle locaties opnieuw onderzocht en zullen zeker ook de dorpskernen aan bod komen.

Als laatste vroeg u welke andere maatregelen mogelijk zijn. Onze Regie Netheid maakt afspraken met andere overheden, zoals het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) over zwerfvuil en sluikstort. Ook zij hebben hier een taak in, zeker in de Gentse rand.

Ik wil zeker geen pleidooi houden om de veeginspanningen van IVAGO nog meer te verhogen. Ook dit weekend werd duidelijk dat – ondanks de inzet van IVAGO op zaterdag, zondag en maandag – er gewoon te veel afval is. Nog meer achter iedereen zijn voeten vegen gaat niet.

Er is nood aan structurele maatregelen, zoals statiegeld voor blikjes en flesjes, dat zou er alvast voor zorgen dat ongeveer 40% van het zwerfvuil verdwijnt. En waarom ook geen statiegeld op peuken? Ik hoop alvast dat de nieuwe Vlaamse Regering hier werk van zal maken.

Als afsluiter mogen we niet bang zijn om ook repressieve maatregelen in te zetten. Sluikstorten en ook zwerfvuil achterlaten is asociaal en getuigd van geen respect voor je omgeving. Dat kunnen we niet tolereren. Samen met de burgemeester wil ik hier werk van maken.