Aanbod loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werkloze Gentenaars

01 Oktober 2020

Aanbod loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werkloze Gentenaars

Inwoners van Gent die in juli, augustus of september minstens één dag tijdelijk werkloos waren, kunnen vanaf 1 oktober gratis vier uur loopbaanbegeleiding volgen. Voor werknemers uit de zwaarder getroffen sectoren toerisme, horeca en evenementen komt daar nog drie uur bovenop. Dit jaar kunnen maximaal 90 begeleidingen gefinancierd worden, daarna volgt een evaluatie. Het initiatief kadert in de Gentse relancemaatregelen voor de arbeidsmarkt.

Mee aan het stuur van de eigen loopbaan

Een kwart van de Gentenaars die in juli beroep moesten doen op de tijdelijke werkloosheid, deed dat voor tien dagen of meer. Voor sommigen kan een verblijf in deze 'wachtkamer' de onzekerheid over de toekomst van de eigen carrière doen toenemen, zeker ten tijde van corona. Loopbaanbegeleiding stimuleert deze mensen om actief over hun loopbaanambities na te denken en waar nodig ook bepaalde competenties te versterken. Zo blijven ze dicht bij de arbeidsmarkt en verhogen ze hun kansen op duurzame tewerkstelling - ook bij de huidige werkgever.

"Loopbaanbegeleiding is nuttig voor iedereen. Wij bieden het nu gratis aan voor mensen in tijdelijke werkloosheid." - Bram Van Braekevelt, schepen van Werk

"Loopbaanbegeleiding is nuttig voor iedereen. Wij bieden het nu gratis aan voor mensen in tijdelijke werkloosheid. Zo blijven zij dicht bij de arbeidsmarkt. Zij worden versterkt in hun huidige job of verbeteren hun kansen elders. En dat is nog altijd wenselijker dan een passage via de werkloosheid", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Wie in aanmerking komt, kan vanaf 1 oktober binnenstappen bij een erkende loopbaanbegeleider. Na een intakegesprek kan de loopbaanbegeleiding opgestart worden.

Extra focus op toerisme, horeca en evenementen

Een standaard pakket loopbaanbegeleiding omvat vier contacturen met een erkende loopbaanbegeleider. Voor inwoners van Gent die aan de slag zijn in de sectoren toerisme, horeca of evenementen voorziet het stadsbestuur drie extra contacturen. Een derdebetalersregeling maakt dat ook de financiële drempel wordt weggenomen en dat dit aanbod gratis is.