Aan de slag met het arbeidspact!

24 Oktober 2019

Aan de slag met het arbeidspact!

11.000 vacatures in onze stad, en dat terwijl er 12.000 werkzoekenden zijn. Een probleem voor de bedrijven en een verspilling van kansen en talent. Schepen van Werk Bram Van Braeckevelt wist meteen wat gedaan. De enige oplossing: een omvattend plan waarbij elke mogelijke betrokkene mee aan de kar trekt, van school tot bedrijf, van OCMW tot vakbond. Na 6 maanden in office kreeg onze schepen het voor elkaar.

HET DOEL

Het Arbeidspact wil 2.500 extra Gentenaars een job bezorgen. Met een goeie job kunnen mensen hun leven in eigen handen nemen: ze ontwikkelen hun talenten, zijn financieel zelfredzaam en
trots op hun eigen kunnen. Het Arbeidspact gaat niet alleen voor méér, maar ook voor meer kwalitatieve en leefbare jobs. We passen dus voor hamburgerjobs, maar gaan voor stevige opleiding en kwalitatief werk. Ook blijvende zelfontwikkeling is een belangrijk doel. De arbeidsmarkt is snel in verandering, het is dus belangrijk dat werknemers zich kunnen bijscholen en nieuwe paden verkennen.

HOE?

Van school naar werk, van werk naar ander werk, of terug aan het werk: dat zijn de drie belangrijkste sporen die het pact bewandelt. Schepen Van Braeckevelt: ‘Mensen moeten naar de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt moet ook naar de mensen komen.’ Bedrijven vinden niet langer personeel dat meteen inzetbaar is. Vacatures blijven te lang openstaan. Dat probleem pakken bedrijven nu aan met onder meer opleidingen en bijscholingen op de werkvloer, vlotter leren omgaan met diversiteit, of ook door kinderopvang aan te bieden tijdens het solliciteren. Voor alleenstaande ouders kan dat een belangrijk verschil betekenen.

"Kinderopvang aanbieden op een jobbeurs betekent voor sommige ouders het verschil tussen een job vinden of niet eens kunnen solliciteren." Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Ook van werkzoekenden en inactieven (mensen die niet werken en evenmin werkzoekend zijn) wordt een inspanning gevraagd. Het Arbeidspact verkiest de wortel boven de stok; daarom komt er een Mobiel Arbeidsteam dat kwetsbare doelgroepen (zoals intra-Europese migranten) actief zal opzoeken en aansporen. Attitudetraining voor wie niet vertrouwd is met de arbeidsmarkt, een House of Skills waar men zich kan voorbereiden op de jobs van de toekomst: er komen tientallen acties om het vinden van een goeie job makkelijker te maken.

SAMEN

Het Arbeidspact is een knap staaltje van samenwerking tussen tal van partijen, zoals de VDAB, die meer aandacht zal besteden aan Gent, werkgeversorganisaties en vakbonden. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere maakte verschillende projecten mogelijk in de kinderopvang en in scholen. Schepen Van Braeckevelt: "Met dit Arbeidspact wint iedereen, en daarom wil iedereen er ook een stevige inspanning voor leveren."

Dit artikel verscheen in de Groenkrant van oktober 2019. Wil je zelf ook de Groenkrant 4x per jaar thuis ontvangen? Schrijf je dan hier in.
Hier vind je de volledige Groenkrant van oktober 2019.