"We hebben plaats om te spelen. O wat is het fijn!"

17 November 2022

Op basisschool De Boomgaard (buurt station Gent-Sint-Pieters) vieren ze graag feest, maar op dinsdag 15 november was er bijzondere reden om dat te doen. Anderhalf jaar geleden legden de kleuters van de school zelf de eerste steen van de nieuwbouw aan de Burggravenlaan. Gewapend met truweel en helm metsten ze toen een muurtje.  Deze week konden ze samen met alle andere kinderen, personeelsleden, ouders en schepenen Hafsa El-Bazioui en Evita Willaert het resultaat bewonderen.

Verwelkoming door de kinderen

De kinderen van de Boomgaard zorgden voor een warm en hartelijk welkom.  Ze zongen uit volle borst - samen met hun schoolmuzikant - het Speelplaatslied: "We hebben plaats om te spelen. O wat is dat fijn!" Een catchy deuntje dat toont met hoeveel plezier ze hier naar school komen, maar ook hoe blij ze zijn met alle vernieuwingen nu het bouwstof is gaan liggen.

Ruimte voor administratie in een passief-nieuwbouw en twee extra klassen

De nieuwbouw staat op de plaats waar voorheen een bouwvallige woning stond. Dat huis werd aangekocht door de Stad en vervangen door een nieuwbouw die voldoet aan de normen voor passief bouwen.

"De eerste en dus oudste Freinetschool van de stad, krijgt een zeer duurzaam gebouw erbij, dat bijna geen gebruik moet maken van fossiele brandstoffen." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management 

Het jaarlijks energieverbruik voor verwarming blijft hier beperkt tot minder dan 15 kWh/m². Aangevuld met een luchtgroep die maximaal de opgewekte warmte recupereert, resulteert dit in een hoog comfortniveau.

Het dak is maximaal benut om zonnepanelen te plaatsen, zodat ook het elektrisch verbruik drastisch vermindert.

"De eerste en dus oudste Freinetschool van de stad, krijgt een zeer duurzaam gebouw erbij, dat bijna geen gebruik moet maken van fossiele brandstoffen", zegt schepen van Facilitair Management Hafsa El-Bazioui. 

Succesvolle Freinetscholen

In dit gebouw is er plaats voor onder meer de medewerkers van de school en de buitenschoolse opvang. Voor hen is dit een heuse verbetering. Door de verhuis van deze personeelsleden komt er tegelijk ruimte vrij in de andere delen van de school. Hierdoor kunnen er twee extra klassen ingericht worden.

"Door al deze ingrepen kunnen we de tijdelijke containers eindelijk vervangen door echte klaslokalen. Ik ben blij dat we tegelijk ook heel wat andere verbeteringen hebben kunnen realiseren." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

De verschillende Freinetscholen in onze stad kennen een groot succes. Dat zorgt voor druk op de capaciteit, en vraagt om blijvende investeringen.

"Heel wat ouders en kinderen blijven kiezen voor ons Freinetonderwijs. Ze geloven in het pedagogisch project dat deze scholen bieden. Dat geeft soms druk op de bestaande gebouwen."

"Door al deze ingrepen kunnen we de tijdelijke containers eindelijk vervangen door echte klaslokalen. Ik ben blij dat we tegelijk ook heel wat andere verbeteringen hebben kunnen realiseren. De kinderen zijn daar zichtbaar blij mee. Dat bleek ook tijdens de rondleiding die ze zelf gaven", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Meer speelruimte

Het realiseren van de nieuwbouw was het moment om ook tal van andere verbeteringen uit te voeren. Het meest opvallende is de aanleg van een groene en avontuurlijke speelplaats en een nieuw sanitair blok met kleedkamers.  

De nieuw aangelegde speelkoer is onthard en vergroend, met ruimte voor een sportzone, moestuinprojecten en nieuwe speeltoestellen, zodat de kinderen in verschillende zones op een avontuurlijke manier op ontdekking kunnen. In het amfitheater kunnen ze zelfs een buitenklas organiseren. 

Geen drinkwater nodig

Het regenwater van de nieuwe en bestaande daken wordt maximaal opgevangen in nieuwe regenwaterputten van maar liefst 40.000 liter. Ook het regenwater dat terecht komt op de overdekte speelkoer, wordt gerecupereerd.

"De Boomgaard is, net als haar leerlingen, klaar voor de toekomst met minimaal energieverbruik, extra fietsenstallingen, ontharding en regenwaterrecuperatie." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

Voor sanitair toiletverbruik is voortaan dus nauwelijks nog drinkwater nodig. De speelkoer werd maximaal onthard en waterdoorlatend gemaakt zodat alle regenwater kan infiltreren en het grondwater kan aanvullen.

"De Boomgaard is, net als haar leerlingen, klaar voor de toekomst met minimaal energieverbruik, extra fietsenstallingen, ontharding en regenwaterrecuperatie", aldus Hafsa El-Bazioui.

Tot slot werden er ook extra fietsrekken voorzien. Voor meer dan de helft van het aantal leerlingen is er nu een plaatsje. En dat was nodig.

Leefbaarheid wijk en stad

"Het is heel fijn om te zien dan zoveel ouders en kinderen ervoor kiezen om op een duurzame manier naar school te komen. 

Dat draagt bij tot de leefbaarheid van deze wijk en onze stad. Het is aan ons om hen te ondersteunen, onder meer door voldoende plaatsen te voorzien om hun fiets veilig op te bergen", besluit Evita Willaert.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.