'Samen in Blok' in Nieuw Gent

02 Februari 2023

'Samen in Blok' in Nieuw Gent

"Als we kinderen werkelijk gelijke onderwijskansen willen bieden, moeten we extra inspanningen leveren om hen op de juiste momenten mee te ondersteunen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Voetbal is meer dan voetbal. Op de terreinen van voetbalclub Hou ende Trou Zwijnaarde weten ze wat het is om op én naast het veld één blok te vormen. De trainers ondersteunen hun jonge voetballers vaak ook buiten de lijnen. 

Scharniermomenten

Uit onderzoek blijkt dat de verschillen in schoolloopbaan tussen kinderen zonder en met migratieachtergrond of hoge en lage sociaal-economische status aanzienlijk zijn. In die schoolloopbaan zijn verschillende scharniermomenten bepalend. De overgang van basis- naar secundair onderwijs is zo'n moment.

Bij de start in het secundair onderwijs zijn een correcte oriëntering en een begeleiding van de schoolprestaties en welbevinden in de eerste maanden cruciaal voor een succesvolle schoolloopbaan.

Er veranderen op zo'n moment heel wat zaken in de schoolse context: de verwachtingen, structuren en communicatie, het onderwijssysteem zelf en ook de begeleiding en ondersteuning. Deze ommezwaai is voor veel kwetsbare gezinnen niet evident.

Trainers als vertrouwenspersonen

Voetbalclub Hou ende Trou Zwijnaarde bevindt zich midden in zo'n kwetsbare wijk, aan het Henri Storyplein in Nieuw Gent. De trainers van de club bouwden doorheen de jaren een vertrouwensband op met hun spelers en gezinnen.

Zij pikten al eerder signalen op dat sommige kinderen hun weg moeilijk vonden bij de overgang naar het secundair onderwijs.

Warme hart

Wie geëngageerd is, blijft niet aan de kant staan, en zo kwam het dat trainers veel meer begonnen doen dan enkel voetballes geven.

Het toont hun warme hart en hun bereidheid om mee het verschil te maken! Maar de expertise van een trainer ligt natuurlijk in eerste instantie op het veld. Ondersteuning werd gezocht ... én gevonden door het Onderwijscentrum Gent. 

LEJO vzw als partner

Binnen het stadsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt' werden mogelijkheden gecreëerd om hierop versterkt in te zetten. Samen met het Onderwijscentrum Gent werd een partnerschap opgezet tussen LEJO vzw en Hou ende Trou Zwijnaarde.

LEJO vzw heeft al een uitgebouwde werking en heel wat ervaring om jongeren te begeleiden in hun schoolloopbaan. Medewerkers van de vzw zullen zich als het ware mee innestelen binnen de club om zo ook een vertrouwd gezicht te worden.

Nieuwe en onbekende wereld

"Waar mensen in elkaar geloven, is veel mogelijk. De kracht van voetbal is op dat vlak zeer groot. Als we kinderen werkelijk gelijke onderwijskansen willen bieden, moeten we extra inspanningen leveren om hen op de juiste momenten mee te ondersteunen."

"De overstap naar secundair onderwijs is voor velen een nieuwe en onbekende wereld, ook voor de ouders. Met dit partnerschap tussen Hou ende Trou en LEJO vzw willen we ervoor zorgen dat deze kinderen meer kansen hebben om die kaap te nemen. Zo behouden ze hun onderwijskansen en bouwen we mee aan hun welbevinden", aldus Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

LEJO neemt preventief en vanuit de vrije tijd een doorlopend engagement op om de schoolloopbaan en het welbevinden te begeleiden.

Ze focussen zich daarbij op vroegdetectie van potentiële uitdagingen, versterken en informeren van gezinnen en snel en effectief opmerken van problemen, zodat het algemeen welbevinden van de betrokken kinderen en jongeren op school vergroot wordt. Doordat ze ook de gezinnen betrekken, kan hun impact nog groter zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.