“Een eerlijke stad kiest voor eerlijke ICT”

05 December 2019

“Een eerlijke stad kiest voor eerlijke ICT”

Wereldwijd groeit het bewustzijn rond de impact van de productieketen van ICT-materialen, zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak. Nu de Stad de komende jaren verder investeert in ICT moeten we ook hier de omslag maken, stelde Hafsa El Bazioui tijdens de commissie.

Denk maar aan de oneerlijke arbeidsomstandigheden bij de mijnwerkers in het Zuiden of de ontregeling van waardevolle ecosystemen bij de lokale gemeenschappen waar mineralen (voor computers e.a.) worden gehaald. Én het probleem van ‘e-waste’, de toename van elektronisch afval, omdat er te weinig wordt ingezet op de circulaire keten.

“Het is belangrijk om als grote aankoper aandacht te hebben voor een eerlijk(er) en duurzamer ICT-beleid”, haalde Hafsa El Bazioui aan in de gemeenteraadscommissie waar de digitale plannen voor de komende jaren van de Stad op de agenda stonden. “We zetten als stad al ambitieuze stappen voor duurzame aankopen van (werk)kledij, catering, natuursteen e.a.  Maar wanneer volgt het ICT aankoopbeleid? Zullen we daar ook voldoende aandacht hebben voor mensenrechten en het verkleinen van de ecologische impact?”, vroeg Hafsa zich af.

In het bestuursakkoord engageert Gent zich namelijk om naast eerlijke mode ook verder in andere domeinen in te zetten op duurzame aankopen. “Er is meer budget voorzien voor ICT in Gent, wat een goede zaak is. Een reden te meer om de komende jaren de omslag te maken naar een meer sociaal, ecologisch en circulair ICT-verhaal. Een eerlijke stad kiest voor eerlijke ICT”, duidde Hafsa.

De bevoegde Schepen, Sofie Bracke, beloofde dit mee te nemen in de opmaak van het beleidsplan.