"De schoonste dingen hoeven geen megafoon"

23 December 2021

Met een fijne boodschap neemt Bram Van Braeckevelt afscheid van de medewerkers van het Departement HR. Vanaf januari zijn ze in de goede handen van Hafsa. "Samen hebben we de poorten van de stadsorganisatie opengeduwd", zegt Bram, die de collega's bedankt voor hun inzet en durf.   

Collega’s van het Departement HR, SodiGent en de Interne Preventiedienst,

 

De voorbije drie jaar heb ik met jullie mogen samenwerken.

Vanop de eerste rij kon ik bewonderen hoe jullie zich smijten, elke dag opnieuw.

Hoeveel talent jullie in huis hebben.

 

Merci Gentsers,

voor al jullie betrokkenheid,

professionaliteit en dienstbaarheid,

dag in dag uit,

voor Gent en de Gentenaar.

 

Samen hebben we de poorten van de stadsorganisatie opengeduwd.

Bijna letterlijk, met ons actieplan rond diversiteit en inclusie.

Met daarin niet alleen ambitieuze doelstellingen voor de instroom van nieuwe collega’s,

maar ook acties om in de praktijk, op de werkvloer, een plek te zijn waar iedereen kan schitteren.

  

Dat vroeg moed, collega’s, ook van jullie.

Bedankt om mee jullie nek uit te steken,

om mee de wind te vangen.

Om jullie geesten open te stellen,

grenzen te verleggen,

te willen omdenken.

 

Bedankt om mee te willen veranderen.

Ook tijdens de pandemie, wat een wendbaarheid...

Collega's,

of jullie nu werken aan selectie, medewerkers helpen groeien in hun job, hun mentaal welzijn versterken, veerkracht in barre tijden, collega’s helpen terugkeren naar de werkvloer, of administratief alles doen draaien… 

Jullie zijn allen schakels die van onze stadsorganisatie een diverse, inclusieve en duurzame werkgever maken.

Niet op onszelf gericht, maar met een blik op Gent. 

 

‘Personeel’ is niet altijd zo’n zichtbare bevoegdheid.

‘Stadsinterne materie’, zegt men wel eens.

‘Dat interesseert de Gentenaar niet’, hoor ik soms. 

Wij weten wel beter.

 

Als je ’t mij vraagt: de schoonste dingen, die hoeven geen megafoon.

Die zijn krachtig op zichzelf,

omwille van wat ze zijn.

 

Eigenlijk geldt dat ook voor jullie, beste collega’s van Departement HR, SodiGent en Interne Preventiedienst…

Geen megafoon, wel krachtig op jullie zelf.

 

Bedankt, en het beste voor het nieuwe jaar.

Jullie zijn in goede handen bij Hafsa, daar heb ik vertrouwen in.

 

Groet

Bram