Activeringsbeleid op z’n Gents: mét het middenveld

10 Oktober 2019

 Activeringsbeleid op z’n Gents: mét het middenveld

Dankzij unieke samenwerking van Stad, VDAB en middenveld gaan twintig arbeidsbemiddelaars op zoek naar kwetsbare werkzoekende Gentenaars. Tegen 2022 moeten ze 900 mensen naar een job of opleiding leiden.

Dankzij steun van het ESF komt er een 'Mobiel Arbeidsteam' voor Gent. Dat is een team van meer dan twintig arbeidsbemiddelaars dat aan de slag gaat met de meest kwetsbare werkzoekende en inactieve Gentenaars. Het project is een unieke samenwerking tussen Stad, VDAB en acht organisaties uit het Gentse middenveld. Zij willen tegen 2022 meer dan 900 mensen naar werk of een opleiding leiden. "Hiermee neemt het Arbeidspact voor Gent een vliegende start", zegt schepen van Werk Bram Van Braeckevelt. Lees meer. 

"Het project is Gent ten voeten uit. Ambitieus, maar realistisch. Innovatief wat de aanpak betreft. Gedragen door een breed partnerschap. Bouwend op de expertise in het middenveld. En met aandacht voor zij die het meest aandacht nodig hebben." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie

Aanpak

Het Mobiel Arbeidsteam zal 'outreachend en vindplaatsgericht werken'. Dat betekent dat we zelf naar de mensen gaan om contact te leggen, en dus niet wachten tot ze op eigen initiatief naar ons komen. Het mobiel arbeidsteam zal dus echt mobiel zijn: aanwezig op die plekken in de stad waar ook werkzoekenden en anders actieven komen

We stappen in de leefwereld van de werkzoekenden, en proberen goed te begrijpen waar zij drempels ervaren, welke noden zij hebben en welke ambities. Werk- en welzijnsvragen worden niet los van elkaar gezien, maar samen aangepakt.

Naast de individuele begeleiding naar werk of opleiding, voorziet het project ook ondersteunende werkgerelateerde modules, taalcoaching en -ondersteuning, onderwijs- en opleidingsbemiddeling, arbeidsmarktoriëntatie en competentiescreening. Daarnaast worden ook gerichte acties opgezet om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact brengen.

"Het project scoort maximaal op deskundigheid en ervaring omwille van een zeer sterk partnerschap, een sterke lokale inbedding en een heel ervaren team met diverse expertise." - Jury, ESF Vlaanderen

Stad Gent als regisseur

Innovatief in dit project is de samenwerking tussen Stad Gent, VDAB en acht gespecialiseerde organisaties uit het middenveld. Die samenwerking kwam er niet op één-twee-drie. Toen de subsidieoproep gepubliceerd werd, hebben we vanuit Stad Gent een oproep gelanceerd naar alle mogelijke geïnteresseerde organisaties. 

De oproep: laat ons alle expertise die in Gent aanwezig is samen brengen, en allemaal samen een groot gedeeld en gedragen projectdossier voorbereiden. Ook VDAB stapte mee in het avontuur. Meer zelfs, voor het eerst zorgde de Vlaamse arbeidsmarktregisseur ook voor cofinanciering.

Het resultaat is gekend: 4,7 miljoen euro voor 'outreach en activering' van kwetsbare Gentenaars. 

Doelgroepen

Het project richt zich in de eerste plaats op mensen met een Nederlandse taalachterstand, laaggeschoolden van Oost-Europese afkomst, migranten uit andere landen met een multiproblematiek en éénoudergezinnen. 

Partners

Het Mobiel Arbeidsteam krijgt steun van het Europees Sociaal Fonds, de Vlaamse overheid, de VDAB, en Stad en OCMW Gent. Partners in het team zijn vzw Jes, vzw Jong, vzw Compaan, vzw Groep Intro, vzw Weerwerk, CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep en vzw De Stap.

Arbeidspact

Het Mobiel Arbeidsteam is één van de eerste acties binnen het Arbeidspact voor Gent. Het pact richt zich op de arbeidsmarkt van de toekomst: inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar werk staan centraal. Dit Arbeidspact is het resultaat van succesvolle sociale dialoog in Gent, zonder taboes en met het oog op concrete acties.