98% van de Gentse tieners kan naar secundaire school van voorkeur

25 Mei 2023

98% van de Gentse tieners kan naar secundaire school van voorkeur

De resultaten van Meld Je Aan blijven globaal zeer positief. Op deze manier blijven we werken aan gelijke kansen voor iedereen in onze stad. Ik wil de scholen bedanken voor hun inspanningen. Ik blijf wel bezorgd over wie geen plaats kreeg toegewezen en de situatie in het buitengewoon onderwijs. Er is nood aan Vlaamse coördinatie en sturing voor het aanbod van het buitengewoon onderwijs.' - Evita Willaert, schepen van Onderwijs 

Van de 5.000 aanmeldingen in het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs resulteerden 98% in een toekenning aan een school van voorkeur. 93% kan naar de school van eerste voorkeur, 203 kinderen kunnen naar de school van tweede voorkeur en 30 naar de school van derde voorkeur. 98 kinderen kregen nog geen school toegekend. De cijfers liggen in lijn met de resultaten van vorig schooljaar.

 

Gewoon secundair onderwijs

Als we naar het gewoon secundaire onderwijs kijken, dan kan (op 7 kinderen na) elk kind dat meer dan 2 scholen opgaf, zich inschrijven in een school uit zijn top 3.

Van het totale aantal kregen 66 kinderen nog geen school toegekend. Twee derde van hen gaf slechts één keuze op bij het aanmelden. Zij kunnen zich binnenkort ook inschrijven op een school, na de inschrijvingen van kinderen die wel al een keuze kregen toegewezen.

Er zijn nog veel vrije plaatsen op de Gentse scholen. In 1A zijn er nog 770 plaatsen in 32 scholen, in 1B nog 190 plaatsen in 13 scholen. Dat overzicht vind je hier

 

Groei in de B-stroom

Er is wel een opvallende groei in de B-stroom, het aanbod dat zich richt op kinderen met een leerachterstand of kinderen die liever al doende leren. Daar zijn 10 procent meer aanmeldingen dan vorig jaar. 

Die evolutie is opvallend en ook Evita is daar als schepen van onderwijs bezorgd over: 

'Het aandeel leerlingen dat start in 1B blijft groeien. Velen onder hen slagen er niet in om de overstap naar de A-stroom te maken, en sommigen lopen finaal vast in het secundair onderwijs zonder kwalificatie. De transitie van deeltijds beroepsonderwijs naar duaal leren helpt daarbij niet. In het duaal leren zijn de instapvoorwaarden voor velen niet haalbaar. Een heel kwetsbare groep valt daardoor uit boot en vindt moeilijker aansluiting in ons onderwijssysteem.'

 

Buitengewoon secundair onderwijs

In het buitengewoon onderwijs geldt de gemeenschappelijke aanmeldprocedure enkel voor OV4 – type 9 (autismespectrumstoornis). De vraag naar dit type onderwijs is groot en het aantal plaatsen is beperkt. 32 van de 144 kinderen kregen geen school toegekend, hoewel de helft van hen wel meerdere scholen had opgegeven.

Op dit moment zijn er geen vrije plaatsen beschikbaar, maar omdat een aantal kinderen nog een keuze moet maken tussen gewoon of buitengewoon onderwijs en het eerste jaar A of B, zullen er wel nog plaatsen vrijkomen. Het LOP (Lokaal Overleg Platform) houdt de situatie in het oog en informeert de betrokkenen.

' De resultaten van Meld Je Aan blijven globaal zeer positief. Op deze manier blijven we werken aan gelijke kansen voor iedereen in onze stad. Ik wil de scholen bedanken voor hun inspanningen. Ik blijf wel bezorgd over wie geen plaats kreeg toegewezen en de situatie in het buitengewoon onderwijs. Er is nood aan Vlaamse coördinatie en sturing voor het aanbod van het buitengewoon onderwijs.' 


Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.