86% van instappers naar basisschool van eerste voorkeur

27 April 2023

86% van instappers naar basisschool van eerste voorkeur

"De voorbije tien jaar is er in Gent veel extra capaciteit gecreëerd in het basisonderwijs. Maar de druk blijft voelbaar." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs  

Voor veel ouders en kinderen waren het spannende weken. Informatie verzamelen, scholen bezoeken, digitaal aanmelden en hopen dat je een plaats krijgt toegewezen in een school die je voorkeur geniet.

Bovendien kende 2021 een enorme piek in de geboortes, het fenomeen wordt gelinkt aan corona. Er werden bijna 10% meer kinderen geboren dan voorspeld.

"Er zijn voldoende plaatsen in het Gentse basisonderwijs voor alle kinderen, maar dat aanbod komt niet altijd overeen met waar die kinderen wonen. Bovendien voelen sommige wijken de geboortepiek meer dan andere", vertelt schepen van oOnderwijs, Evita Willaert.

93 procent start in een school uit de top drie

De afgelopen maanden hebben 1.467 Gentse instappertjes (°2021) zich aangemeld voor een plekje in een basisschool in Gent. 1.409 van hen kregen een school toegewezen, waarvan 1.034 de school van eerste voorkeur. 1.292 instappertjes die voorrang kregen als broer, zus of als kind van personeel, werden al in januari dit jaar ingeschreven.

"Mijn aandacht gaat ook naar die gezinnen die geen toewijzing kregen. Het LOP Basisonderwijs Gent kan hen verder ondersteunen en informeren." -Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Samengeteld kan 86 procent starten in een school van eerste voorkeur. 93 procent kan starten in een van de scholen aangegeven in zijn top drie.

Wie een plaats kreeg toegewezen, kan zijn kind tussen 24 april en 15 mei 2023 inschrijven. De school neemt contact op met de ouders om de inschrijvingsprocedure toe te lichten.

58 kinderen hebben nog plaatsje

Voor de 58 aangemelde Gentse instappertjes die geen inschrijvingsticket kregen voor de scholen die ze als voorkeur opgaven en voor de 377 kinderen die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment in Gent nog 486 plaatsen beschikbaar, verspreid over 37 scholen.

Druk op capaciteit eenmalig

Ouders die nog een vrije plaats zoeken, kunnen hun kind vanaf 23 mei 2023 inschrijven op school zelf. Ervaring leert dat er nog plaatsen vrijkomen omdat sommige ouders hun kind niet zullen inschrijven in de aangegeven school, bijvoorbeeld omdat ze verhuizen.

Tot slot. Het aantal geboortes in 2022 daalt opnieuw. Het aantal kinderen dat werd geboren is zelfs lager dan voorspeld. Hierdoor is de druk op de capaciteit in het basisonderwijs voor komend schooljaar eenmalig. 

"De voorbije tien jaar is er in Gent veel extra capaciteit gecreëerd in het basisonderwijs. Daardoor kunnen we de coronapiek in de geboortes grotendeels opvangen. Maar de druk blijft voelbaar."

"Mijn aandacht gaat ook naar die gezinnen die geen toewijzing kregen. Het LOP Basisonderwijs Gent kan hen verder ondersteunen en informeren", besluit Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.