4,5 miljoen Vlaamse subsidies voor 290 extra schoolplaatsen in Gent

05 September 2019

4,5 miljoen Vlaamse subsidies voor 290 extra schoolplaatsen in Gent

Uitstekend nieuws op de eerste dag van het nieuwe schooljaar: de Gentse netten krijgen 4,5 miljoen euro bijkomende subsidies om de komende jaren nog 290 extra schoolplaatsen te creëren, verspreid over enkele scholen. De Vlaamse regering kondigde eind vorig schooljaar al extra middelen aan voor scholenbouw, maar deze week werd bevestigd dat Gent daarvan 4,5 miljoen in de wacht sleept.

Deze subsidieronde gaat over een bijkomende schijf, bovenop de fondsen die in april 2019 al werden toegekend. Toen ontving Gent 18,54 miljoen euro voor 1.735 extra plaatsen.

Deze investeringen in schoolbanken zijn broodnodig als je weet dat de Vlaamse monitor in 2018 een tekort voorspelde van 4.300 plaatsen in het secundair en 1.900 in het basisonderwijs tegen schooljaar 2024-2025 in Gent.

Voor Elke Decruynaere blijft het voorzien van extra schoolzitjes een speerpunt. Elke zal de noodzakelijke engagementen hiervoor ook aankaarten bij de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs. De scholen moeten de demografische groei kunnen volgen en Vlaamse fondsen zijn hierin onontbeerlijk.

“Het is van belang voor de vrije schoolkeuze van ouders en kinderen dat er voldoende plaatsen voorzien worden in alle netten. Bijkomend ben ik zeer tevreden met de ondersteuning van het buitengewoon secundair onderwijs, omdat in de vorige inschrijvingsronde bleek dat daar een plaatstekort dreigde.” - Elke Decruynaere

“Het is van belang voor de vrije schoolkeuze van ouders en kinderen dat er voldoende plaatsen voorzien worden in alle netten. Bijkomend ben ik zeer tevreden met de ondersteuning van het buitengewoon secundair onderwijs, omdat in de vorige inschrijvingsronde bleek dat daar een plaatstekort dreigde. Het blijft natuurlijk uitkijken naar bijkomende engagementen van de nieuwe Vlaamse regering. Structurele inspanningen blijven nodig om het voorspelde plaatstekort tegen te gaan.” - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

290 extra plaatsen

De Gentse Taskforce Onderwijs, met daarin vertegenwoordigers van alle onderwijsnetten, kreeg de opdracht om een voorstel op tafel te leggen. Men koos ervoor om de middelen te spreiden over de verschillende netten en over het basis- en het secundair onderwijs. Voor het secundair onderwijs bevatte het projectvoorstel zowel uitbreiding in het gewoon onderwijs als in het buitengewoon onderwijs.

De puzzel leidde concreet tot extra stoelen op de volgende scholen: een nieuwbouwproject voor EDUGO Campus De Brug 2 en een nieuwbouw voor GO! Einstein Atheneum, beide in Oostakker, de uitbreiding van Stedelijk Instituut Bert Carlier in de Eendrachtstraat (extra plaatsen in het buitengewoon secundair onderwijs), een renovatie bij Basisschool Onze Lieve Vrouw Visitatie in Mariakerke en een renovatie bij Vrije Basisschool Sancta Maria in Gentbrugge.