3. Pak (kans)armoede aan, niet de gezinnen in armoede

We vragen aan de volgende Vlaamse Regering om:

  • In de strijd tegen armoede een globale visie uit te werken en verantwoordelijkheden niet uitsluitend bij het individu te leggen zoals nu wel al te vaak gebeurt. Door een link te maken tussen onderwijs, kinderopvang, armoede en welzijn, via de kwalitatieve Kinddag of door een welzijnsloket te organiseren op scholen
  • De scholen te erkennen als een plek waar armoede snel gezien wordt en hen te ondersteunen in de strijd tegen armoede. Scholen zijn vindplaatsen voor kinderen die worstelen met problemen gelinkt aan hun sociale en economische achtergrond. Ondersteun en ontzorg de schoolteams. Zij hebben niet de luxe om weg te kijken. Zet in op brugfiguren in alle scholen. Bouw kostenbewust onderwijs uit (gratis schoolmateriaal, maximumfactuur voor schoolactiviteiten ...) en bied een betaalbare gezonde maaltijd aan op school aan, aan élk kind op alle Gentse basisscholen. Ouders dragen bij aan de kosten van warme maaltijden naar gelang hun inkomen.
  • Het groeipakket te hervormen: de laagste inkomens moeten het hoogste groeipakket ontvangen.

We vragen aan de volgende federale regering om:

  • Het alimentatiefonds te hervormen. Zorg dat via dit fonds elk gezin zeker is van zijn alimentatiebetaling.
  • De uitkeringen verder op te trekken richting de armoedegrens en de minimumlonen te verhogen. We vragen ook dat bepaalde sociale voordelen tijdelijk behouden blijven bij het aanvaarden van een job. En zo drempels die gelinkt zijn aan die sociale voordelen weg te werken.
  • De OCMW’s te versterken door de federale overheid 90% van de betaling van de leeflonen op zich te laten nemen.

We vragen aan de volgende Vlaamse en federale regering om:

  • Werk te maken van de automatische rechtentoekenning en de rechtenverkenner een update te geven. Verlaag de bewijslast voor aanvragers. Stel data ter beschikking aan de lokale besturen ter ondersteuning van hun beleid en om rechten makkelijker toe te kennen aan OCMW-cliënten. Vereenvoudig procedures voor (steun)aanvragen voor (kwetsbare) burgers.

 

Hoe pakken we dit aan in Gent?

We werken in Gent met het ‘referentiebudget’: een wetenschappelijke berekening van hoeveel een gezin minimaal nodig heeft om menswaardig deel te nemen aan de samenleving. Een individueel bepaalde armoedegrens als het ware. Als het gezinsinkomen lager ligt dan de het referentiebudget dan wordt aanvullende financiële hulp toegekend.

Daarnaast investeren we in het zoeken naar gezinnen die hun rechten niet voldoende opnemen, in afwachting van een automatisering vanuit de hogere overheden.

We realiseerden de automatische rechtentoekenning alvast in het stedelijk onderwijs. Daardoor krijgen gezinnen de korting waar ze recht op hebben zonder een aanvraag te moeten doen. We bieden betaalbare maaltijden aan op de stedelijke scholen en willen deze uitbreiden naar alle scholen. We bieden gratis menstruatieproducten aan op school. We werken aan een kostenbewust onderwijs zodat er geen (ongewilde) financiële drempels worden ingebouwd. We ondersteunen en ontzorgen schoolteams door in te zetten op brugfiguren op elke school in het basis- en het secundair onderwijs. Brugfiguren verbinden scholen met leerlingen, ouders en externe instanties. Ze spelen een essentiële rol bij gelijke onderwijskansen door kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen.

Ons toekomstidee voor Gent

 

Voor gezinnen met kinderen trekken we de aanvullende steun (bij het leefloon) op tot aan het minimumloon. De recente bijsturing aan het systeem van aanvullende steun kan niet voorkomen dat koppels met kinderen nog onvoldoende inkomen hebben om menswaardig te leven. Daarom maken we voor hen komaf met de loonspanning.

Recent responses