3,6 miljoen euro voor diversiteit bij ons personeel

05 Maart 2020

3,6 miljoen euro voor diversiteit bij ons personeel

Als werkgever geven we het goede voorbeeld. Ook op vlak van diversiteit in onze eigen organisatie. Daarom zal er deze legislatuur 3,6 miljoen euro geïnvesteerd worden in een diversiteitsactieplan. 

Elke Gentenaar moet zich kunnen herkennen in onze stadsorganisatie. Daarom is het belangrijk dat de diversiteit die eigen is aan onze stad ook weerspiegeld wordt in het personeel. 

Op dit moment heeft 17,75% van onze meer dan 7000 medewerkers een migratieachtergrond. We willen naar een instroom van 30% personen met een buitenlandse herkomst en naar minstens 2% personen met een arbeidshandicap.

Om onze doelstelling te realiseren, maken we deze legislatuur jaarlijks meer dan 600.000 EUR vrij voor de uitvoering van een nieuw en ambitieus diversiteitsactieplan dat aandacht heeft voor alle vormen van diversiteit binnen onze organisatie. We hebben zowel aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We zetten o.a. in op:

  • Een uitbreiding van de personeelsplan met 4 VTE i.f.v. verhoogde instroom personen met een arbeidsbeperking (216.000 EUR/jaar)
  • Taalcoaching op de werkvloer (94.000 EUR/jaar)
  • Uitbreiding van de beroepsinlevingsstages (BIS) van 10 naar 30, met extra aandacht voor hooggeschoolden (132.000 EUR/jaar)
  • Wegwerken van drempels in de eigen selectieprocedures, incl. EVC-beleid als alternatief voor diploma (37.000 EUR/jaar)
  • Het verhogen van de diversiteitscompetenties door opleiding (60.000 EUR/jaar)

Om deze acties te faciliteren en te coördineren werven we een diversiteitscoördinator aan en zetten we in op een structurele samenwerking met mentoringorganisaties.

Lees hier meer over Brams plannen rond diversiteit op de arbeidsmarkt.