1 op 3 Gentse gezinnen bezit geen eigen wagen meer!

28 Maart 2019

1 op 3 Gentse gezinnen bezit geen eigen wagen meer!

Gentenaars kiezen alsmaar meer voor duurzame vervoersmiddelen. Dat blijkt uit het driejaarlijkse onderzoek van de Stad Gent naar het verplaatsingsgedrag bij de Gentenaars. Duurzaam vervoer is intussen goed voor 61% van de verplaatsingen.

Minderheid kiest voor de wagen

Nog slechts 1 op de 3 Gentenaars kruipt achter het stuur van de wagen voor zijn of haar hoofdverplaatsingen. In 2015 was dat nog 4 op de 10. Op 6 jaar tijd is het gebruik van de auto gedaald met 16%, ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer. Voor korte verplaatsingen is de fiets de winnaar: 8 op de 10 werknemers nemen voor woon-werkverplaatsingen tussen 1 en 3 km de fiets. In 2015 was dat nog slechts 6 op de 10. Voor diezelfde afstand, namen in 2015 nog 2 op de 10 Gentenaars de auto naar het werk terwijl dat nu is gedaald naar 1 op de 10. Maar ook het gebruik van het openbaar vervoer zit in de lift in Gent: voor afstanden tussen 3 en 10 km is ten opzichte van 2015 het aandeel van de Gentenaars die kiezen voor de bus en tram gestegen met 7%.

Die omslag zien we ook in het autobezit bij de Gentenaars: bijna 1 op de 3 Gentse gezinnen heeft geen eigen wagen meer. Dat was in 2015 nog maar 24%. In het stadscentrum is het verschil nog groter. Daar heeft ondertussen de helft van de gezinnen geen eigen wagen meer.

"De Gentenaars hebben duidelijk de omslag gemaakt. Voor kortere verplaatsingen kiezen ze massaal de fiets en bijna 1 op de 3 Gentse gezinnen heeft al geen eigen wagen meer. Toch neemt 1 op de 6 nog steeds de wagen voor verplaatsingen onder de 3 kilometer. Dat toont aan dat we ons beleid zeker moeten verderzetten." - Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit

Met tramgerinkel naar de winkel

Om te gaan winkelen, gebruiken de Gentenaars steeds vaker de bus of tram in vergelijking met 2015. Het gebruik van de auto om naar de winkel te gaan, daalde met 10%. Voor ontspanning, sport en cultuur is de omslag nog groter: drie jaar geleden deed 48% dat nog met de wagen, nu is dat nog maar 36% en kiest al 37% van de Gentenaars voor de fiets. Ook voor een bezoek aan de dokter of de bank valt de keuze steeds vaker op de fiets (32%) en bus of tram (20%).

Er zijn ook uitzonderingen: meer leerlingen worden met de auto naar school gebracht dan drie jaar geleden, en ook voor zakelijke verplaatsingen steeg het gebruik van de auto.

Gent Fietsstad

Doordat de Gentenaars steeds vaker de fiets gebruiken om naar het stadscentrum te komen, is het druk in de fietsenstallingen. 47% van de centrumbewoners geeft aan dat ze niet voldoende fietsparkeerplaats hebben in hun buurt, dat is meer dan in 2015. Over de fietsstraten die de Stad Gent invoert, is de meerderheid wel te spreken. 59% van de Gentenaars vindt dat ze de verkeersveiligheid verhogen. Daarmee bevestigt Gent haar erkenning als Fietsstad: nog maar 1 op de 5 bevraagden vindt dat Gent géén fietsstad is.

Verkeersstromen en rijtijden niet onderzocht

Het verplaatsingsonderzoek vond plaats in het najaar van 2018, met een steekproef bij meer dan 2.000 Gentenaars. Zij vulden een bevraging in en hielden een verplaatsingsdagboek bij. Verkeersstromen en rijtijden en dergelijke werden niet in dit onderzoek opgenomen. Later dit jaar volgt het tweede evaluatierapport van het Circulatieplan, waarin die cijfers wel worden onderzocht.