1 jaar Overkophuis: bijna 3.500 bezoekers

07 Februari 2019

1 jaar Overkophuis: bijna 3.500 bezoekers

1 op 5 jongeren voelt zich niet goed in zijn vel. 1 op 8 overwoog het afgelopen jaar zelfdoding. Jongeren zoeken een luisterend oor. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn of gewoon chillen, tot rust komen. Dat is exact wat het Overkophuis wil zijn.

Het Overkophuis kwam tot stand via een unieke samenwerking tussen het JAC (Jeugdadviescentrum), het Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Gent, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips, Stad Gent, UZ Gent, Jes en vzw TOPunt (de 3 Gentse CLB’s). 

Een jaar geleden opende het Overkophuis in de Drabstraat. 3.465 jongeren kwamen er intussen over de vloer. Deze cijfers bewijzen de noodzaak van dergelijk initiatief. “Met Overkop is Gent een ontmoetingsplek voor jongeren rijker, waar ze ook voor hulpverlening terecht kunnen. Voor jongeren maakt het niet uit of ze vanuit onderwijs, jeugd of de hulpverlening geholpen worden. Dat ze geholpen worden, dat is belangrijk voor hen. En gelijk hebben ze. Het Overkophuis bereikt ook 18-plussers die, op de breuk zittend tussen jeugdhulpverlening en hulpverlening voor volwassenen, extra ondersteuning kunnen gebruiken,” vertelt Elke Decruynaere, schepen van Gezinsbeleid en Jeugd.

Met Overkop slaan verschillende sectoren de handen in elkaar: onderwijs, jeugd en hulpverlening. Laagdrempelige toegang en participatie van jongeren staan centraal. De jongeren spreken over diverse thema’s in het Overkophuis, gaande van een moeilijke thuissituatie, stress, school, naar depressieve en suïcidale gedachten, agressie of sociale problemen. De jongeren zoeken een plek waar ze rust kunnen vinden, samen met andere jongeren leuke activiteiten kunnen doen én sterker in hun schoenen leren staan. Ze zoeken er steun bij de hulpverleners en bij elkaar.

Een voorbeeld van samenwerking

Ook binnen het stadsbestuur is Overkop een voorbeeld van samenwerking. Burgemeester Mathias De Clercq sprak vol overtuiging op het verjaardagsfeest afgelopen woensdag. Samen met collega Astrid De Bruycker (bevoegd voor Welzijn) nam schepen Elke Decruynaere plaats in de sofa voor een goed gesprek over het Overkophuis. Helemaal in de lijn met de filosofie van Overkop namen ook jongeren deel aan het panelgesprek. Dat deden ze samen met kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, fan van het eerste uur. 

Vanuit het jeugdbeleid draagt de Stad Gent haar steentje bij door de subsidiëring van een jeugdwerker. En in de toekomst wil het schepencollege het Overkophuis een plek geven in het Bojo, het Huis van de Jeugd aan het Baudelopark.

https://overkop.be/huizen/overkop-gent

https://www.facebook.com/overkopgent/