WoninGent bouwt 2150 nieuwe woningen

04 September 2020

WoninGent bouwt 2150 nieuwe woningen

De voorbije jaren kwam WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt een einde aan met een nieuw en ambitieus plan. Gemiddeld zullen er per maand 18 woningen bijkomen. Het wordt een enorme operatie, maar alleen zo kan Gent definitief komaf maken met schimmelwoningen.

Maar liefst 40% van het patrimonium moet dringend worden aangepakt, het gevolg van verouderde en slecht beheerde woningen. Tegelijk groeien de wachtlijsten voor een sociale woning. Met een indrukwekkend plan biedt WoninGent nu een antwoord op de gigantische uitdagingen. "Maar voor het beter wordt, zal het slechter worden. Heel wat gezinnen zullen moeten verhuizen, want je kan natuurlijk niet wonen in een bouwwerf", waarschuwt Marc Heughebaert sinds april 2019 voorzitter van WoninGent. 

Eerst door het dal: 2300 huurders moeten verhuizen

Gemiddeld zullen er per maand 18 woningen bijkomen. Het wordt een enorme operatie, maar alleen zo kan Gent definitief komaf maken met schimmelwoningen.

De belangrijkste prioriteit: de woningen in slechte staat aanpakken. Voor grootschalige renovaties en nieuwbouw na afbraak is het nodig dat de huidige bewoners verhuizen. WoninGent garandeert dat niemand zonder woning komt te staan, maar vraagt wel aan 2300 huurders om te verhuizen. Alleen zo kunnen ze de schimmelwoningen snel en grondig wegwerken.

Dan de groei: 1780 extra woningen

De middelen zijn beperkt. WoninGent kan niet tegelijk een groot deel van het patrimonium renoveren en tegelijk nieuwe huurders toelaten. Mensen die op de wachtlijst staan, zullen dus nog even op de tanden moeten bijten. Eerst komen de bewoners aan de beurt van woningen die nu in slechte staat zijn. Wanneer die verhuizen naar betere woningen, worden vervolgens de uitgeleefde woningen gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Pas vanaf 2024 komen er ook extra woningen ter beschikking en kunnen mensen op de wachtlijst hun intrek nemen in een betaalbare, kwalitatieve en energiezuinige woning. Het aantal sociale woningen zal dus eerst wat dalen alvorens het flink gaat stijgen. In 2030 zullen meer dan 1780 Gentse gezinnen extra een sociale woning hebben.

Een investering van 900 miljoen euro

Aan het volledige meerjarenplan van WoninGent hangt een prijskaartje van meer dan 900 miljoen euro. Dat is gigantisch, maar het is echt nodig. Het is onze plicht om de Gentenaren kwalitatieve en betaalbare sociale woningen aan te bieden. Het Gentse stadsbestuur maakte van wonen een absolute prioriteit. Daarom vraagt WonInGent 10 miljoen euro aan extra middelen aan het Stad Gent.

Tegelijk is er ook grond nodig. Voor 891 geplande woningen is er nog geen locatie, WoninGent rekent hiervoor op de hulp van Stad Gent.

Sociaal & groen

Naast het feit dat de huurders betere woningen krijgen hebben de massale renovaties nog een voordeel. De nieuwe woningen zullen energiezuiniger zijn. Dat zorgt ervoor dat de huurders een lagere energiefactuur zullen ontvangen en draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van Stad Gent. 

Voorzitter Marc Heughebaert benadrukte begin augustus ook al de extra aandacht die WoninGent zal hebben voor bestaand groen. "Het meerjarenplan van WoninGent legt de klemtoon meer op het behoud van waardevol groen", besluit Marc.