Winterplan voor Gent

23 September 2022

Winterplan voor Gent

De torenhoge energieprijzen door de inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn problematisch. Dat is zo voor de inwoners, de bedrijven, organisaties en de Stad Gent zelf. Daarom neemt schepen van energie Tine Heyse het initiatief tot het opstellen en coördineren van een Winterplan. Dat Winterplan focust op snelle besparingen en financiële ondersteuning. De acties richten zich op burgers, bedrijven, organisaties en de eigen stadsgebouwen.

Naar de wijken

Zo zal de Energiecentrale, om inwoners en ondernemers te ondersteunen, een reeks infosessies organiseren. Ook trekken ze de wijken in en geven Gentenaars praktische energie- en factuurtips. Dat gaat de Stad versterken met een communicatiecampagne via de website, social media en telefonisch via Gentinfo. Met corona hebben die bewezen goed te werken.

Ketelonderhoud, energiescanners en sociaal tarief

Voor kwetsbare gezinnen start binnenkort een actie voor onderhoud en afstellen van verwarmingsketels. Je ziet dat mensen die kosten nu uitstellen, terwijl zo’n onderhoud net kan leiden tot een directe besparing van 15%.

Schepen Tine Heyse laat het aantal energiescanners uitbreiden. We hebben nu al twee teams van scanners. Die gaan langs bij mensen thuis. Ze geven concrete besparingstips, plaatsen led-lampen, brengen radiatorfolie aan, en zo voort. Door meer teams aan het werk te zetten, willen we het aantal huisbezoeken verhogen.

Ook worden mensen bijgestaan om het sociaal tarief voor gas en elektriciteit aan te vragen. Die federale maatregel is de beste buffer voor de meest kwetsbare burgers. Maar ongeveer 15% van de mensen die er recht op heeft, krijgt dat niet automatisch. Ze moeten de aanvraag zelf regelen, om allerlei redenen. Daarom zetten alle stadsdiensten die in contact komen met kwetsbare doelgroepen nu extra in om hen naar het sociaal tarief te begeleiden.

Quickscans bij bedrijven

Ook bij bedrijven wil de stad inzetten op energiebesparing. We onderzoeken de mogelijkheid om het aanbod voor energiecoaching uit te breiden. Op dit ogenblik kunnen bedrijven begeleiding krijgen door een expert om hun energieverbruik structureel te verlagen. Dat zijn trajecten die vaak enkele maanden duren. Het plan is nu om dat uit te breiden met een quick scan, om op één dag zo veel mogelijk maatregelen voor te stellen om energie te besparen.

Financiële ondersteuning bij energie-armoede

Naast de acties voor energiebesparing, zet het stadsbestuur ook de bestaande steunmaatregelen via het OCMW verder. Daarbij gaat het om een winterpremie voor mensen met een budgetmeter voor gas of elektriciteit, voor stookolieklanten of voor kwetsbare klanten van het warmtenet. Als dat nodig is, wordt ook een afbetalingsplan voorzien.

Renovatie en hernieuwbare energie

Tot slot is het de ambitie van schepen Tine Heyse om onze acties op te drijven om burgers en bedrijven structureel te helpen om energie te besparen. Dat blijft de focus van Groen op lange termijn. De werking van de Energiecentrale wordt opgeschaald. We willen nog meer burgers ondersteunen bij energierenovaties. We zetten er alles op in zoveel mogelijk Gentenaars te helpen aan de Mijn Verbouwlening. Die voorziet tot 60.000 euro voor energierenovaties voor eigenaars. Voor verhuurders voorzien we een premie en renovatieadvies via de Verhuurderspremie en het Verhuurderspunt. Zodat ook huurders hun energiefactuur structureel zien dalen.

Aanpak eigen gebouwen

Tenslotte zal het winterplan ook nog de acties bundelen die we als stad zelf ondernemen. Dat gaat over het verminderen van het energieverbruik in onze eigen gebouwen tot het doven en dimmen van de openbare verlichting, respectievelijk bevoegdheid van schepen Hafsa El-Bazioui en Filip Watteeuw.

Nu besparing en sociale maatregelen. En voluit voor 100% hernieuwbaar

Als lokaal bestuur hebben we geen grip op de internationale markten voor energie. Maar met Groen willen we er alles aan doen om burgers, organisaties en bedrijven te helpen om op korte termijn energie te besparen. En we nemen structurele maatregelen, zoals energierenovaties en hernieuwbare energie, om op lange termijn onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.