Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde wordt ingevoerd

19 Januari 2024

Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde wordt ingevoerd

'We weren doorgaand verkeer. Zo wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers en fijner voor de buurtbewoners' - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit  

Het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde kan nu toch worden ingevoerd. Een groep bewoners was het niet eens met het eenrichtingsverkeer in de Rijvisschestraat. De omrijbeweging die ze moesten maken met de wagen van en naar Zwijnaarde dorp vonden ze te groot. Ze spanden daarom een rechtszaak aan waardoor de invoering van het plan geblokkeerd werd gezet.

Samen met de bewoners vonden we een oplossing waarbij het sluipverkeer kan worden geweerd én die tegemoet komt aan de bezorgdheden van de bewoners. Schepen Watteeuw is tevreden dat het plan nu toch kan worden ingevoerd. De invoering is nu gepland voor 23 maart.

“Met de bewoners hebben we altijd de doelstellingen gedeeld. Door deze maatregelen nu te nemen behouden we die doelstellingen, maar kunnen we tegemoetkomen aan de zorgen van de inwoners. Het realiseren van de fietsstraat vormt een sterke meerwaarde voor de scholen in de omgeving en voor de fietsveiligheid rond de groenpool.” Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Het probleem: sluipverkeer en veel fietsers

De Rijvisschestraat verbindt de Kortrijksesteenweg (N43) en de Oudenaardsesteenweg (N60). Heel wat gemotoriseerd verkeer dat eigenlijk via het hoger wegennet (R4) zou moeten rijden, gebruikt deze verbinding. Verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in deze wijk, belast zo de bewoners van de Rijvisschestraat. Daarnaast komt het verkeer op de Rijvisschestraat in conflict met de vele fietsers die er rijden. Zo kruist de fietssnelweg F7 Gent-Deinze-Kortrijk de Rijvisschestraat. De straat wordt ook gebruikt door veel andere fietsers zoals de honderden fietsers die dagelijkse van en naar het Don Boscocollege Zwijnaarde fietsen. Het straatprofiel is smal. Op de smalle Rijvisschestraat zijn bovendien geen voet- of fietspaden.

De oplossing: geen filter, wel beperking tot plaatselijk verkeer met trajectontrole

In het oorspronkelijke wijkmobiliteitsplan werd in de Rijvisschestraat een verkeersfilter voorzien, met eenrichtingsverkeer. Efficiënt om sluipverkeer op de Rijvisschestraat tegen te gaan en er de verkeersveiligheid en leefkwaliteit te verhogen, maar ook bewoners uit de Rijvisschestraat en omliggende straten die van en naar Zwijnaarde dorp rijden met de auto, moeten daardoor rondrijden. Dus werd er gezocht naar een alternatief. Dat werd trajectcontrole.

Bijkomend realiseren we in de Rijvisschestraat een fietsstraat die de verbinding maakt tussen Zwijnaarde dorp, Don Bosco Zwijnaarde en de fietssnelweg die uitkomt in het Rijvisschepark.

Hoe werkt het?

Ter hoogte van de ingangen tot de buurt rond de Rijvisschestraat komt er een toegangsverbod voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering voor plaatselijk verkeer. In eerste instantie zal de politie handhaven. Op termijn wordt er met trajectcontrole gewerkt. Daarvoor zullen aan de ingangen van de wijk camera’s worden geplaatst. Die camera’s detecteren, aan de hand van de nummerplaat, wanneer er een wagen binnenrijdt en wanneer die wagen weer buitenrijdt. Rekening houdend met de toegelaten snelheid van 30km/u, weet het systeem of de wagen al dan niet doorgaand verkeer is. Te snel het traject afgelegd? Dat wordt beschouwd als doorgaand verkeer en de bestuurder riskeert een boete.

Ideaal! Dan doen we dat toch overal zo!?

De buurt rond de Rijvisschestraat is vrij groot met weinig in- en uitgangen. Het aantal mogelijke routes is beperkt, de routes zijn voldoende lang en er zijn geen heel grote verschillen in afstand tussen de verschillende routes. Doorritten op korte stukken of op stukken/zones met veel in- en uitwegen kunnen met trajectcontrole moeilijk worden gemeten. Het is dus jammer genoeg geen oplossing om overal sluipverkeer mee aan te pakken.

Nieuwsbrief Filip 

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.