Wijk-werers in Gent hebben ook recht op een zinnige en gewaardeerde bijdrage

01 Februari 2018

Sinds januari '18 is het PWA-stelsel drastisch hervormd door de Vlaamse regering. Het nieuwe stelsel heet 'wijk-werken'. Bram Van Braeckevelt is weinig enthousiast over de hervorming, maar ondanks dat maken we er in Gent het beste van. Door de uitbreiding van het aantal taken waarvoor Wijk-werkers in aanmerking komen, bewijzen we dit weeral.

"In Gent blijven we dus wel het voortouw nemen om kwetsbare Gentenaars perspectief te bieden door middel van een kwaliteitsvol engagement," Bram Van Braeckevelt, gemeenteraadslid.

Bram loopt niet warm voor de hervorming. In zijn overdreven activeringsijver vond Vlaams Minister van Werk Muyters (N-VA) dat Wijk-werkers  voortaan nog slechts één jaar in dat statuut mogen werken, nadien is het onherroepelijk gedaan. Voor mensen die dan niet aan de bak komen in het gewone arbeidscircuit, is het over. Nochtans waren en zijn er mensen voor wie het PWA-statuut net tegemoet kwam aan wat zij aankonden. Zo konden deze mensen toch ook hun bijdrage leveren.

Niettegenstaande deze bezwaren, stelde Bram bij de goedkeuring van deze hervorming er hier in Gent het beste van te willen maken. Dat gebeurde al een eerste keer, door de maximale tegemoetkoming voor de Wijk-werker in Gent op te trekken van 5.95 € naar het maximale bedrag van 7,45 €/uur (bijkomend aan hun vergoeding). Zo drukken we meer appreciatie uit voor de bijdrage van deze mensen.

Op de jongste gemeenteraad werd een andere aanpassing goedgekeurd, namelijk de uitbreiding van het aantal opdrachten waarvoor Wijk-werkers in aanmerking komen. Zo kunnen ze in Gent voortaan ook poetsen in een organisatie, boodschappen doen voor particulieren, … "In Gent blijven we dus wel het voortouw nemen om kwetsbare Gentenaars perspectief te bieden door middel van een kwaliteitsvol engagement," besluit Bram.