Week tegen familiaal geweld

14 November 2019

Week tegen familiaal geweld

Intrafamiliaal geweld treft vrouwen, mannen, kinderen… Daarom verdient dit thema én voldoende aandacht én een juiste beleidsmatige aanpak. Naar aanleiding van de Gentse week tegen intrafamiliaal geweld bevroeg raadslid El-Bazioui de burgemeester over de Gentse aanpak van dit geweld.

Voorlopig kan de noodknop ‘het StalkingAlarm’, enkel op een vaste telefoonlijn geïnstalleerd worden, een uitbreiding naar mobiele toestellen kan slachtoffers nog beter ondersteunen” - Hafsa El-Bazioui

De Stad organiseert voor de 3de keer van 18 tem 25 november een week tegen familiaal geweld met tal van boeiende gratis activiteiten. Iedereen kan deelnemen aan tal van activiteiten die het taboe doorbreken. Maar beleidsmatig is meer nodig.  “In Gent staat dit thema hoog op de agenda, dit is één van de maatschappelijke uitdagingen die prioritair in het zonaal veiligheidsplan werden opgenomen. Naast politionele ondersteuning heeft Gent ook een stadseigen Team Intrafamiliaal Geweld (TIG). Dit team neemt de regierol op in casussen waarbij psychosociale en/of veiligheidsondersteuning nodig is. De samenwerking en uitwisseling met een middenveldorganisaties en hulpverleners staat centraal om het slachtoffer de beste ondersteuning te bieden”, gaf Hafsa aan.

Hafsa vroeg aan de burgemeester duidelijkheid over ‘het StalkingAlarm’, een alarmknop die bij slachtoffers geplaatst wordt en waarmee ze met één druk op de knop onmiddellijk in contact staan met de politie. Gent beschikt (voorlopig) als enige Vlaamse stad over dit beveiligingssysteem.

“Maar voorlopig kan deze knop enkel op een vaste telefoonlijn geïnstalleerd worden, een uitbreiding naar mobiele toestellen kan slachtoffers nog beter ondersteunen”, duidde Hafsa.

Deze nood werd bevestigd, daarom stapt de stad Gent binnenkort in een federaal pilootproject om deze uitbreiding mogelijk te maken.