Wat mogen wij van onze flikken verwachten?

20 December 2019

Wat mogen wij van onze flikken verwachten?

Voor raadslid Cengiz Cetinkaya moeten de flikken de komende jaren vooral veel de straat op. “Voor Groen zijn nabije flikken de hoeksteen voor een integraal veiligheidsbeleid”, stelde Cengiz tijdens het begrotingsdebat. Daarnaast vroeg hij nogmaals de komende jaren werk te maken van een meer divers korps.

Onze fractie is al langer vragende partij voor meer nabije politiediensten, en met dit meerjarenplan wordt de lijn uit het bestuursakkoord “blauw meer op straat” consequent doorgetrokken. Door zichtbare aanwezigheid en vlotte aanspreekbaarheid op straat en in de buurt, kunnen ze problemen voorkomen en met gezag bemiddelen. En uiteraard ook politioneel tussenkomen wanneer het echt nodig is en blijkt. Hun optreden wordt dan ook beter aanvaard door de buurt. Want veiligheid in de buurten garanderen is en blijft een overheidstaak, stelde Cengiz nog.

"Een nabije politie moet immers ook een herkenbare politie zijn, in alle buurten en voor alle Gentenaars." - Cengiz Cetinkaya

Cengiz verraste de burgemeester niet echt de komende jaren extra aandacht te vragen voor een meer diverse samenstelling van ons flikkenkorps. De opgestarte campagne '100 % flik' laat voorlopig zien dat dit geen makkelijke opdracht zal zijn, maar er is geen andere keuze. Een nabije politie moet immers ook een herkenbare politie zijn, in alle buurten en voor alle Gentenaars. Cengiz had een bijkomend argument volop te ijveren voor een diverser korps: “Mijn ouders, en veel van hun leeftijdgenoten, werd 50 jaar geleden gevraagd of ze naar hier wilden komen. Ik weet niet of jullie je kunnen voorstellen hoe het voelt wanneer dergelijke publieke functie, een gezagsfunctie, na 50 jaar nog altijd zo goed als niet voor alle burgers openstaat. Ik zeg niet dat dit zo is, maar voor veel Gentse burgers met andere afkomst lijkt het wel zo. Ook daarom moeten we hier samen werk van maken.” 

Cengiz stelde ook nog tevreden te zijn met de aangekondigde sensibiliserings- en preventiecampagne tegen seksuele intimidatie. “Ik verneem vandaag met tevredenheid dat onze Gentse politie bekroond is voor haar pioniersol in het Gentse zorgcentrum na seksueel geweld. Lovenswaardig! Laten we nu verder werk maken van goede preventie, want er ligt nog veel werk op de plank ligt."