Vredeshuis

26 Januari 2023

Vredeshuis

"Verkoop van vastgoed is steeds de laatste optie. Aan de verkoop van een gebouw gaat altijd een heel traject vooraf." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management en Internationale Solidariteit

Begin 2023 werden de laatste verhuisbewegingen van het Vredeshuis in gang gezet. Het pand werd in 2021 onveilig verklaard door de brandweer en sindsdien was het gesloten voor publieksactiviteiten.

Het team en de vrijwilligers starten het nieuwe jaar in een nieuwe locatie en namen afscheid van het pand in de Sint-Margrietstraat, het gebouw dat symbool stond voor vele jaren sociale strijd. 

Terwijl de verhuisbewegingen nog bezig waren, werd het gebouw gekraakt door De Pandemisten die de verkoop in vraag stellen en willen dat het gebouw een sociale invulling krijgt. Als schepen van Internationale solidariteit én van facilitair Management geeft Hafsa El-Bazioui een stand van zaken.

Internationale solidariteit

"Een solidair Gent, dat willen we allemaal. Niet alleen hier in onze binnenstad, maar ook met de rest van de wereld. Daarom was een van de eerste taken die ik opnam als kersvers schepen van Internationale Solidariteit, een goede oplossing vinden voor de werking van het team internationale solidariteit na die onverwachte sluiting van het vroegere Vredeshuis."

"Een eigen plek, een stevige fundering én de middelen om de solidaire Gentenaars te blijven ondersteunen. Vanuit de Sint-Pieters Abdij zal de werking verdergezet worden: steun aan het middenveld, noodhulp, aandacht voor ongeziene conflicten, strijd tegen onrecht wereldwijd en eerlijke handel ..."

"In het najaar wordt ook de polyvalente zaal in gebruik genomen en krijgt de publiekswerking een doorstart."

Publiek patrimonium

"Ik ben net als de actievoerders, bezorgd om publiek patrimonium. Er moet doordacht mee omgegaan worden en goed beheerd in het belang van alle Gentenaars. In een open gesprek met de pandemisten gaf ik vorige week toelichting bij de visie van de stad op publiek patrimonium."

"Het patrimonium van de Stad Gent is aanzienlijk: het equivalent van 140 voetbalvelden, meer dan 600 gebouwen  Het patrimonium is bovendien organisch gegroeid doorheen jaren en zelfs vele eeuwen."

"Verkoop van vastgoed is steeds de laatste optie. Aan de verkoop van een gebouw gaat altijd een heel traject vooraf." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management en Internationale Solidariteit

"Veel van deze gebouwen zijn niet aangepast aan de normen van vandaag op vlak van veiligheid, comfort of functionaliteit. Een deel van het patrimonium kampt jammer genoeg ook met een erfenis van decennia met onder-investeringen. Dit was ook het geval met het Vredeshuis."

"In 2021 gaf de brandweer een negatief verslag met fundamentele bezwaren waardoor er geen publieke activiteiten meer mochten plaatsvinden."

Duurzaam patrimonium

"Bovendien willen we uiteraard gaan voor een klimaat neutrale stad die ook via vastgoed minimale impact genereert op de wereld."

"In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoot bij gebruik eigen gebouwen en in 2050 moeten alle gebouwen klimaatneutraal zijn."

"Gebouwen zijn meer dan een hoop stenen, ze herbergen herinneringen, ontmoetingen en dromen. Maar gebouwen moeten veilig zijn en dat was hier helaas niet meer het geval sinds 2021." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management en Internationale Solidariteit

"Dit doen we door onze gebouwen zo energie-efficiënt te maken. Dit betekent een beheersbaar aantal gebouwen die kwalitatief onderhouden worden. We kopen ook steeds nieuwe gronden en bouwen aan gebouwen die passen in het beleid. Nooit een gebouw uit het patrimonium halen, is daarom niet realistisch." 

Optimaal patrimonium

"Aan de verkoop van een gebouw gaat steeds een traject vooraf. Elke mogelijke verkoop wordt onderzocht en overwogen. Vorig jaar hebben we 10 stadswoningen die aan renovatie toe zijn niet verkocht maar ondergebracht bij het stadsontwikkelingsbedrijf."

"Sogent zal ervoor instaan om deze te renoveren en via het sociaal verhuurkantoor aan te bieden aan Gentenaars in woonnood. We zijn op dit moment ook in gesprek met de sociale woonmaatschappijen om te onderzoeken welke andere vastgoedobjecten zij kunnen ontwikkelen tot sociaal wonen."

"Wat wordt overwogen vóór we overgaan tot verkoop:

  • Eerst wordt inhoudelijk gekeken. Kan het gebouw voor beleid ingezet worden. Is er een stadsdienst of een partner organisatie uit groep Gent die interesse heeft in het pand of grond. Dit kan ook via erfpacht. Dit was niet het geval.
  • We maken een inschatting van de kostprijs voor een renovatie die voldoet aan de eisen voor publiek toegankelijke infrastructuur en de energieprestatienota van de Stad Gent (bv. geen fossiele brandstoffen meer). Voor het Vredeshuis in de Sint Margrietstraat werd dit ingeschat op 2 miljoen euro. Gezien verschillende delen van het gebouw beschermd zijn, is dit nog een onderschatting. 
  • Is het pand geschikt voor sociaal wonen. De atypische vormgeving van het pand en de beperkte functionaliteit, maakt het gebouw ook helemaal niet geschikt voor huisvesting.
  • Ten slotte is er verkoop met of zonder voorwaarden. Voorwaarden inschrijven bij de verkoop naar bijvoorbeeld sociale organisaties is gezien de hoge renovatiekost niet realistisch en ook niet sociaal."

"Bij goed bestuur en een gedragen, toekomstproof vastgoed beleid, is het ook noodzakelijk om naar het hele plaatje te kijken."

"Welke wijken hebben nood aan extra ruimte, welke school dient gerenoveerd te worden, waar is er een tekort aan sociale voorzieningen. En hoe kunnen we dit binnen de budgetten duurzaam en kwalitatief onderhouden."

De bezetting 

"Veiligheid staat steeds centraal. Publieke activiteiten kunnen niet in het pand. De actievoerders werden aangemaand om het pand vrijwillig te verlaten ten laatste op 1 februari."

"Indien het pand niet wordt vrijgegeven zal de Stad een burgerrechtelijke procedure opstarten voor de vrederechter. Maar uiteraard hopen we op een open communicatie en vrijwillige terugtrekking."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden ? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.