Verharding trambedding Brusselsesteenweg (N9)

24 Mei 2023

Verharding trambedding Brusselsesteenweg (N9)

‘Er is meer dan voldoende ruimte op de Brusselsesteenweg om de bus vlot te laten doorrijden zonder bijkomend te verharden. Het is een kwestie van kiezen." - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Op de Brusselsesteenweg N9 rijdt de tram op een groene trambedding op de middenberm. Op de N9 rijden ook bussen. Die rijden mee met het verkeer. De Lijn wil een gedeelde tram-/busbaan, zodat de bus niet meer mee in de file staat. Maar dan moet de groene trambedding wel worden verhard. Schepen van mobiliteit, Filip Watteeuw ziet dat niet zitten en denkt dat betere doorstroming van de bus kan zonder bijkomende verharding.

Stenig 

Op de Brusselsesteenweg N9 rijdt de tram op een vergroende middenberm. Dat is handig want de tram staat zo niet mee in de file én de tramchauffeur kan de lichten beïnvloeden zodat die sneller groen geven. Maar op de Brusselsesteenweg rijden ook bussen. Die rijden mee met het overige verkeer. Meestal gaat dat vlot. Er zijn dan ook in elke richting 2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast liggen, op de meeste plaatsen, langs beide zijden nog parkeerplaatsen. Nog niet zo heel lang geleden werd de Brusselsesteenweg op deze manier ingericht.

Behoorlijk ‘stenig’ dus. Gelukkig levert de groene trambedding toch een beetje kwaliteit op deze as. In de spits staat de bus mee in de file. Daarom zou het handiger zijn als de bus mee op de trambedding kon. Maar daarvoor moet de trambedding, goed voor zo'n 4989m², worden verhard.

Bye bye groene middenberm

Door de trambaan te verharden krijgen we dan in totaal 4 verharde rijstroken, 2 verharde rijstroken voor tram-bus, en 2 parkeerstroken, fiets- en voetpaden. Op die manier wordt de volledige openbare ruimte, en de Brusselsesteenweg is vrij breed, helemaal dichtgemaakt met beton en asfalt.

Schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw, is voorstander van een vlotte doorstroming voor de bus, op voorwaarde dat er niet meer wordt verhard. 

‘Er is meer dan voldoende ruimte op de Brusselsesteenweg om de bus vlot te laten doorrijden zonder bijkomend te verharden. Het is een kwestie van kiezen: de bus kan mee op de trambaan als we van 2 rijvakken naar 1 gaan, of je zou ook één rijvak kunnen voorbehouden voor de bus, dan moet de trambedding niet worden verhard.’ - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Hoe zit dat nu precies?

✋ Groen raadslid Anton Vandaele vroeg er nog eens op door tijdens een gemeenteraadscommissie. ‘Hoe zit dat nu precies met die plannen voor de tram-/busbaan van De Lijn?’ wou hij weten.

De stad had reeds in 2021 kennis van de vraag en de plannen van De Lijn, legt schepen Watteeuw uit. Tussen De Lijn, AWV (Agentschap Wegen en Verkeer - de wegbeheerder) en de diensten van Stad Gent zijn toen besprekingen doorgegaan om dit samen uit te werken. Maatregelen voor ontharding van delen van de Brusselsesteenweg zijn mee besproken.

De Vlaamse Overheid is behandelende overheid in dit dossier. De aanvraag werd overgemaakt aan de Stad Gent met de vraag om het openbaar onderzoek te organiseren en advies uit te brengen voor dit dossier. Er werden tijdens het openbaar onderzoek toen 2 bezwaren ingediend.

Ongunstig advies

Stad Gent bracht vervolgens een ongunstig advies uit voor het dossier. Daarbij werden volgende motieven aangehaald: ‘de aanvraag houdt geen rekening met de overstromingskansen van de rijbaan, het beeldbepalend karakter van dergelijke steenwegen en voorziet geen compensatie voor het wegnemen van de groene, waterdoorlatende middenberm.’

100% compensatie

Schepen Watteeuw vraagt in dit dossier 100% compensatie te voorzien voor de m² die verhard worden in de middenberm.

👉 ‘Ook Vlaanderen lanceerde met de Blue Deal maatregelen om o.m. minder verharding en meer vernatting mogelijk te maken. Dat is een goede zaak. De Vlaamse Regering heeft ook een nieuwe Hemelwaterverordening vastgesteld. De nieuwe regels houden meer rekening met de wijzigingen in het klimaat, waardoor hevige piekregenval en lange periodes van droogte vaker voorkomen. We weten allemaal dat grote delen van Vlaanderen verhard zijn, wat leidt tot een snelle afvoer van water. De Vlaamse Regering heeft daarbij het vertrekpunt dat elke druppel telt. We hopen dat het Vlaams Gewest dit advies zal volgen. De Stad Gent vraagt om het totaalbeeld op te nemen in deze aanvraag. Op die manier hebben we een concreet zicht op de compenserende maatregelen voor deze bijkomende verharding.’ voegt hij nog toe.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? 
Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip?
Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.