Van werk naar werk dankzij Werkschakelpunt Gent

13 April 2023

Van werk naar werk dankzij Werkschakelpunt Gent

"Door samen actief te werken aan een werkvloer die future proof is, groeien werknemers en werkgevers naar elkaar toe." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Een grote mismatch, maar ook krapte op de arbeidsmarkt en dat in het licht van een snel veranderende wereld met heel wat (nieuwe) uitdagingen. Om hierop een antwoord te geven en 2.500 Gentenaren extra aan het werk te krijgen tegen 2025, is er het Arbeidspact. De voorbije vier jaar bewoog er heel wat, en nieuw sinds maart … Werkschakelpunt Gent.

Wat is het Arbeidspact?

In 2019 kozen verschillende partners ervoor om een gezamenlijke agenda op te stellen die gericht is op de arbeidsmarkt van de toekomst. Inclusieve werkvloeren, levenslang leren en werkbaar werk met het doel zoveel mogelijk Gentenaren naar de arbeidsmarkt toe te leiden of er te houden. 

Arbeidspact op drie sporen

Om dit te doen, vertrekt het Arbeidspact vanuit drie pijlers:

  1. Van school naar werk
  2. (Weer) aan het werk
  3. Van werk naar werk
Werkschakelpunten, een nieuw project

Onder punt 3. valt ‘Werkschakelpunt Gent’. Het geeft, net zoals de andere Arbeidspactprojecten, een antwoord op onze snel veranderende wereld en de impact hiervan op jobs.

"Met ‘Werkschakelpunt Gent’ zet het Arbeidspact een volgende stap die toont dat ook een kleine transitie impact heeft", zegt Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk.

"Met ‘Werkschakelpunt Gent’ zet het Arbeidspact een volgende stap die toont dat ook een kleine transitie impact heeft." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Werkschakelpunt Gent focust op hoe je omgaat met jobs die niet langer relevant zijn, wijzigingen van jobinhoud, geschrapte functies door veranderingen, inrichten van een leercultuur …

Vervolg op ‘House of Skills: piloottrajecten Gent’

Sinds maart 2023 is het het perfecte vervolg op ‘House of Skills: piloottrajecten Gent’, waar levenslang leren centraal staat. Maar Werkschakelpunt Gent bewijst ook dat het Arbeidspact zelf vernieuwt om werkgevers en -nemers maximaal te begeleiden naar een werkomgeving die future proof is.  

Wat is een Werkschakelpunt?

Bij Werkschakelpunt Gent bestaat die begeleiding uit adviseren en informeren van werkgevers en -nemers rond bijscholing, jobmobiliteit, heroriëntering, loopbaanbeleid ...

"Door samen actief te werken aan een werkvloer die future proof is, groeien werknemers en -gevers naar elkaar toe." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Maar het is er ook voor specifieke vragen over coaching bij bijvoorbeeld een transitietraject. Zo word je als werkgever of -nemer meer wendbaar en weerbaar op een ontwrichte arbeidsmarkt.

Duurzame loopbaan

Met Werkschakelpunt Gent wordt een duurzame loopbaan centraal gesteld, en ook daarom is er binnen dit project veel aandacht voor het lokale dienstverleningsaanbod.

Adviseren, informeren en lokaal georiënteerd? Dat is de perfecte combinatie om een toekomstgerichte werkvloer te creëren.