Uitbreiding LEZ voor betere luchtkwaliteit

20 Februari 2020

Uitbreiding LEZ voor betere luchtkwaliteit

Deze week herbevestigde het Gentse stadsbestuur haar engagement om de lage-emissiezone in Gent deze legislatuur uit te breiden. Deze uitbreiding doen we met het oog op het verder verbeteren van de luchtkwaliteit en gezondheid van de Gentenaars. En zoals steeds met heel veel zorg voor sociale maatregelen.

Sedert januari 2020 is de Gentse LEZ van kracht. Waar het circulatieplan vooral ingreep op het aantal auto’s, grijpt de LEZ vooral in op de samenstelling van het wagenpark. Zo kunnen oude vervuilende diesels de LEZ niet meer binnen. Dit is de beste maatregel om de strijd aan te binden met het kankerverwekkende roet. Autoverkeer staat in voor 52% van de roetdeeltjes in Gent.  

"In Gent gaan we resoluut voor schone lucht, voor alle Gentenaars. Stapsgewijs en met bijzondere zorg voor armen en mensen met een laag inkomen", Tine Heyse, schepen van Milieu

Om de uitbreiding op een goede, correcte en sociale manier door te voeren, trekken we natuurlijk lessen uit de ervaringen van de huidige LEZ in Gent. Zo zullen we de uitwerking en het effect van de communicatie en van de huidige sociale en andere flankerende maatregelen inschatten en evalueren. Uiteraard wordt ook de evolutie van de luchtkwaliteit in Gent de komende jaren op de voet gevolgd en ontsloten op basis van concrete meetpunten en -resultaten.

De uitbreiding zal niet blind gebeuren. Zo zal er een studie worden uitgevoerd naar de mogelijke zonering, de volgorde van invoering in mogelijke zones, de impact op aantal bewoners en bedrijven/ondernemers, een tijdsplan, sociale en andere flankerende maatregelen … 

Elke Gentenaar heeft recht op propere lucht

Veel mensen die in de stad wonen, hebben geen auto. Een deel uit overtuiging, een deel omdat ze het zich niet kunnen permitteren. Dit laatste is vooral het geval bij dat deel van de Gentenaars met de laagste inkomens. Juist heel wat van die mensen wonen in wijken met sterk vervuilde lucht.

Tine Heyse: "In Gent gaan we resoluut voor schone lucht, voor alle Gentenaars. Stapsgewijs en met bijzondere zorg voor armen en mensen met een laag inkomen."