Twee nieuwe onderwijsgebouwen: in Steenakker en in de Fabiolalaan

30 Juni 2018

Twee nieuwe onderwijsgebouwen: in Steenakker en in de Fabiolalaan

Door de vele inspanningen van de voorbije jaren is er voor ieder kind een plaats op de basisschool, maar met de komst van nieuwe woonontwikkelingen wil de Stad nog een tandje bijsteken.  

Daarom neemt Gent deel aan het Design, Build, Finance en Maintain-programma van de Vlaamse overheid. Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot de bouw van twee nieuwe gebouwen: één stadsgebouw met een basisschool met 240 plaatsen, crèche, buitenschoolse kinderopvang en verenigingslokaal langs de Koningin Fabiolalaan en één stadsgebouw met een basisschool met 88 plaatsen, een internaat en ruimtes voor jeugdwerking op het Henri Storyplein in Steenakker.

Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door een private partner wordt gedragen voor een periode van 30 jaar. Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de Stad.

 

“In deze projecten werken we volgens het principe van Brede School. Daarbij worden verschillende functies gecombineerd. De vaste partners delen hun infrastructuur waar mogelijk en ook de buurt en verenigingen kunnen lokalen gebruiken. Daarnaast biedt het samenhuizen van deze partners ook een inhoudelijke meerwaarde.” geeft Elke Decruynaere mee.