Tel het verkeer in je straat op 14 mei

07 Mei 2020

Tel het verkeer in je straat op 14 mei

Op donderdag 14 mei is het weer zover. Dan gaat Vlaanderen straatvinken. We spreken hier niet over vogels, maar over het tellen van voetgangers, fietsers en alle andere verkeer dat door de straat passeert tussen 17 en 18 uur. Een ideale activiteit dus om van uit je kot te doen!

Straatvinken is een citizen-scienceproject dat gestart is in 2017 en loopt tot 2030. Eerder was deze actie beperkt tot Antwerpen, maar nu doet heel Vlaanderen het. Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split zoals vooropgesteld in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024.

In dit akkoord schuift de Vlaamse regering ambitieuze doelstellingen naar voor om zoveel mogelijk mensen zich duurzaam te laten verplaatsen. Dat wil zeggen te voet, met de fiets of via het openbaar vervoer. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen: te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50%. Door te straatvinken houden burgers de vinger aan de pols.

De coronacrisis heeft ongetwijfeld een grote impact op het verkeer. De data die op donderdag 14 mei wordt verzameld zal deze unieke situatie in kaart brengen. Daarnaast wordt het interessant om te zien of deze crisis een blijvende impact zal hebben op het verkeer in de Vlaamse straten.

Meer info en je inschrijven kan nog tot donderdag 14 mei, 16.30 uur op straatvinken.be.