Sociaal

Als Coördinator Bewegingswerk bij ABVV bouw ik aan een werking om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te organiseren en hun stem krachtiger te laten klinken in het publieke en politieke debat.

Vaak samen met andere middenveldorganisaties probeer ik thema’s als rechtvaardige fiscaliteit, antiracisme, democratie … op de maatschappelijke agenda te zetten.

Ik coördineer doelgroepwerkingen zoals met senioren en jongeren. Zo help ik maatschappelijk kwetsbare mensen om zich te organiseren en een stem geven.

Dit is wat ik 20 jaar deed bij Saamo (Samenlevingsopbouw) en wat ik nu doe bij de vakbond.

Transitie

Ik woon in Dampoort in een Cohousing Jean en engageer mij in Pastory vzw, een plek voor en door de buurt.

Koken probeer ik zoveel als mogelijk met producten van de Voedselteams.

In mijn lokale Groen-afdeling denken we na hoe het anders kan.

Ik ben bestuurder bij Transformisten/Repair & Share vzw. Ik engageer me om mijn steen bij te dragen aan de transitie naar een duurzame wereld.

Rechtvaardig

Maar die transitie kan niet slagen zonder een sterke overheid die investeert en herverdeelt.

De transitie zal rechtvaardig zijn of ze zal niet zijn.

Ik begrijp dat veel mensen zich vergeten voelen en kwaad zijn. Het kapitalisme maakt slachtoffers waar de politiek niet altijd een antwoord kan en wil geven.

We moeten iedereen mee pakken en zorg dragen voor iedereen. Alleen met Groen kan dat.

Andere Kandidaten