Steunmaatregelen voor jongerenwelzijn en sportclubs

11 Februari 2021

Steunmaatregelen voor jongerenwelzijn en sportclubs

De Stad Gent stelt enkele bijkomende maatregelen voor om het mentale welzijn van jongeren te bevorderen en de sportclubs te steunen. De financiering wordt voorzien uit de 3,5 miljoen euro die de Stad Gent kreeg uit het Vlaams noodfonds voor de vrijetijdssector.

Noodfonds voor vrijetijdssector

In de loop van 2020 kreeg de Stad Gent 3,5 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds voor de vrijetijdssector, nl. cultuur, sport en jeugd. In september 2020 werd tijdens een eerste ronde al bepaald op welke projecten binnen die sectoren het budget zou worden ingezet. Nu gaan de laatste middelen uit dat fonds naar de jongerenwelzijnssector en sportverenigingen. De tweede lockdown zorgde er bovendien voor dat sommige middelen uit 2020 nog niet uitgegeven konden worden. Met deze middelen wil de Stad Gent ook in 2021 de jeugd-, cultuur- en evenementensector verder ondersteunen.

"Jongeren hebben het moeilijk. Sociale contacten en het samenzijn met vrienden zijn voor hen als zuurstof, en het is net dat wat ze nu on hold moeten zetten. Met deze ondersteuning van Tejo en Overkop willen de therapeutische hulp versterken die meer dan ooit nodig is." - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Zorgen voor mentaal welzijn van jongeren

Sinds deze maand mogen jeugdwerkactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar opnieuw georganiseerd worden. Maar toch zijn er steeds meer signalen dat jongeren het mentaal zwaar hebben. Daarom besliste de Stad Gent om zowel Tejo als OverKop eenmalig 30.000 euro toe te kennen.

Tejo biedt gratis therapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De extra steun moet Tejo in staat stellen om meer omkadering te voorzien voor hun vrijwilligers en meer in te zetten op doorstroming van jongeren naar andere organisaties, zodat er bij Tejo voldoende plek blijft voor jongeren die nood hebben aan een gesprek of kort traject.

In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar niet alleen leuke activiteiten doen, maar ook een beroep doen op professionele therapeutische hulp. De extra middelen zijn bedoeld voor het ‘Bruggenbouwersproject’, zodat OverKop het aanspreekpunt kan zijn voor jeugd(welzijns)werkorganisaties en een brugfunctie kan vervullen tussen jeugd(welzijns)werk en jeugdhulp.

"Het is belangrijk dat de stad Gent deze sectoren blijft ondersteunen, zodat bijvoorbeeld de sportclubs en jongerenwerkingen hun kerntaak kunnen blijven opnemen: het organiseren van activiteiten met en voor jongeren!" - Bert Misplon, gemeenteraadslid

Sportclubs

Een extra 150.000 euro gaat naar de Gentse sportverenigingen met een jeugd- en/of G-werking zodat zij, wanneer het mag, weer voluit kunnen werken. De Stad Gent wil zo tegemoetkomen aan de hoge nood van jongeren om tijdens deze coronacrisis hun zinnen te verzetten. De clubs krijgen de financiële steun om doorlopende vaste kosten, extra kosten en het verlies aan klassieke inkomsten te compenseren. Eerder kregen de 332 erkende sportclubs of erkende verenigingen met een sportaanbod al een forfaitair compensatiebedrag van 1.000 euro.

Cultuurorganisaties

Spelers uit de culturele sector kregen vorige week een nieuwe oproep voor twee bestaande relancereglementen. Kleinere culturele spelers kunnen beroep doen op een eenmalige forfaitaire tegemoetkoming van 1.000 euro. Het gaat hier om onder andere amateurtheatergezelschappen, balletscholen en kleine kunst- en cultuurorganisaties zonder structurele ondersteuning van de verschillende overheden. Deze organisaties kunnen daarnaast ook een  eenmalige huurcompensatie aanvragen van maximaal 1.500 euro als ze een huurcontract hebben op de private huurmarkt.

Kunstenaars en artiesten

De Stad Gent blikt ook vooruit naar het moment waarop de horeca en de cultuursector heropstarten. De Stad biedt handels- en horecazaken de mogelijkheid om artiesten te boeken. Zij kunnen hiervoor beroep doen op een artiestencheque van maximaal 1.000 euro per optreden. Het relanceproject ‘Artiest zkt school’ brengt cultuur naar het onderwijs als alternatief voor schooluitstappen. Dat wordt ook in 2021 verdergezet.  

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.