Stemmen bij volmacht

04 Oktober 2018

Stemmen bij volmacht

Je kan op 14 oktober niet gaan stemmen, maar je wil maar al te graag een Groene stem uitbrengen? Dat kan. Het volstaat ons het volmachtformulier A95 (in word of in pdf) in te vullen, eventueel voorzien van een attest, en wij zorgen voor de rest. Meer info? Het ingevulde en ondertekende formulier bezorg je aan [email protected]. Bij hem kan je ook terecht met al je vragen (0473/765233)