Start Gentse vaccinatiecampagne

14 Januari 2021

Start Gentse vaccinatiecampagne

We zijn nog niet klaar met COVID-19 want het aantal besmettingen stijgt alweer. Dus moeten we blijven volhouden met afstand houden, mondkapjes dragen, handen wassen, kleinkinderen missen ... Maar de vaccinatie geeft hoop en dat moet voor iedereen zonder uitzondering.

De lokale besturen krijgen een belangrijke verantwoordelijkheid toebedeeld in de concrete organisatie van een voor ons land ongeziene vaccinatiecampagne. Groen-raadslid Anita De Winter houdt de vinger aan de pols en volgt van nabij de ontwikkelingen en de beslissingen die het Gentse stadsbestuur hierover neemt op. In Gent verloopt de samenwerking tussen de partners van de eerstelijnszone en het stadsbestuur alleszins goed. 

Vaccinatiestrategie

De vaccinatie wordt in fasen naar specifieke doelgroepen toe uitgerold. Beginnend bij de bewoners van de woonzorgcentra tot de ganse bevolking. In Gent is dat niet anders. ( fase 1A: bewoners en personeel WZC en alle thuisvervangende voorzieningen / 1B: 65+ en mensen met medisch risico / 2: algemene bevolking ouder dan 18). 

De snelheid van vaccineren zal vooral afhangen van de beschikbaarheid van de vaccins. Aangezien de mate waarin deze beschikbaar zullen zijn niet vastligt op moment van dit schrijven is het van belang dat het vaccinatiecentrum voldoende flexibel operationeel kan zijn. 

Aan huis bij minder mobielen

In Gent is een tweesporenbeleid opgezet. Al wie mobiel is wordt verwacht in het vaccinatiecentrum in Flanders Expo. Voor minder mobiele Gentenaars (bedlegerige mensen, mensen met fysieke handicap of dementerende senioren ...) zullen huisartsen en verpleegkundigen aan huis komen. Dit alles is een immense logistieke operatie om alles veilig en snel te regelen. We appreciëren dan ook alle diensten en zorgmedewerkers die zich hier, weerom voor inzetten. 

Iedereen bereiken

Onze zorg is -zoals steeds  dat iedereen bereikt wordt. In antwoorden op Anita's vragen hierover in de commissies en de gemeenteraad schiep de bevoegde schepen duidelijkheid. De communicatiecampagne van de hogere overheid zal aangevuld worden met een lokaal Gents communicatieplan.

"Vaccinatie heeft een individueel én sociaal belang." - Anita De Winter, gemeenteraadslid

Informatie zal in verschillende talen, op maat voor verschillende groepen, verspreid worden. Er komt een schriftelijke persoonlijke uitnodiging en afspraken kunnen zowel online als telefonisch gemaakt worden. Zo denken we ook aan mensen met een beperkte of geen toegang tot online dienstverlening.

Onder meer Lokale dienstencentra zouden mensen hierin kunnen ondersteunen. Er komt een concreet plan om ook daklozen te motiveren zich te laten vaccineren en ook streeft de Stad ernaar mensen zonder wettig verblijf zoveel als mogelijk in de vaccinatiecampagne op te nemen. 

Bij de selectie van een geschikte locatie is rekening gehouden met een vlotte bereikbaarheid. Flanders Expo beschikt zowel over een grote fietsenstalling als een vlotte verbinding met het Openbaar Vervoer. In samenwerking met het mobiliteitsbedrijf wordt ook een optimale verkeersignalisatie uitgewerkt. 

Vlot maar menselijk verloop

De organisatie van de vaccinatie mag mensen niet afschrikken want we moeten de kaap van 70% zeker halen. In het vaccinatiecentrum zou alles vlot moeten verlopen: voldoende ruimte, mensen worden niet opgejaagd en krijgen alle informatie. Of er een warme sfeer zal gecreëerd worden met kleurtjes, zoals de schepen beloofde, moeten we nog afwachten!

En ook al zijn we grafieken met golven, pieken en exponentiële curves beu, we hopen toch op een grafiekje met een stijgende vaccinatiebarometer.

*Op de foto krijgt Anita de Winter het griepvaccin toegediend.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.