Stad Gent werkt proactief aan schonere lucht op 7 bedrijventerreinen

11 Maart 2021

Stad Gent werkt proactief aan schonere lucht op 7 bedrijventerreinen

Pro-actief toezicht  werkt. De voorbije 3 jaar werden 226 Gentse bedrijven doorgelicht op de naleving van de milieuregelgeving. Bij de start waren maar 17% van de bedrijven volledig in orde. Na een intensieve begeleiding steeg dit aantal tot 75%. 

Systematische doorlichting

Stad Gent zette een project op rond pro-actief toezicht bij klasse 2- en 3-bedrijven met mogelijke luchtvervuilende activiteiten. Deze bedrijven zitten verspreid over 7 bedrijventerreinen. Tine Heyse: “Met dit proactief traject zorgt de Stad Gent voor een systematische doorlichting van de lopende vergunningen en de naleving van de opgenomen voorwaarden. Bij de start van het traject waren maar 23 bedrijven volledig in orde. Na een intensieve begeleiding is het aantal bedrijven dat volledig in orde is gestegen van 17% tot 75%. Nu maken we verder werk van de resterende 25%. Zo maken we verder werk van properder lucht voor alle Gentenaars.”

"Na een intensieve begeleiding is het aantal bedrijven dat volledig in orde is gestegen van 17% tot 75%. Nu maken we verder werk van de resterende 25%." - Tine Heyse, schepen van Milieu

Inbreuken

De meest voorkomende inbreuken zijn stookinstallaties die niet onderhouden werden (42%), het ontbreken van of vervallen vergunningen (31%) en geen geldige brandveiligheidsattesten (20%).

De proactieve milieuhandhaving is het sluitstuk voor een gezonde woon- en werkomgeving. De stad kiest ervoor om hierbij systematisch te werk te gaan: thematisch of sectorgebonden. Zo werden eerder al garages, bakkerijen en carwashes doorgelicht door de controleurs van de dienst milieutoezicht. In 2021 staan er opnieuw twee proactieve milieuhandhavingsprojecten op de agenda. Dit jaar ligt de focus op water: de grootste bronbemalingen en lozingen in rivieren.

Het belang van proactief milieutoezicht kan niet worden onderschat. Zonder planmatige controle, is er geen garantie dat onze milieuwetgeving wordt nageleefd. Dat is ook de conclusie van dit project.

Nood aan ondersteuning milieutoezicht

Zeker nu bestaande vergunningen één voor één omgezet worden naar permanente omgevingsvergunningen wordt proactief milieutoezicht nog belangrijker. In 2016 schoof de Vlaamse regering het toezicht en controle van klasse 2 bedrijven volledig door naar de lokale besturen, zonder dat hier financiering voor werd voorzien. Voor veel steden en gemeenten die het aantal milieuklachten de afgelopen jaren zagen toenemen, blijft proactieve controle dode letter.

Groen roept minister voor Omgeving Zuhal Demir op om meer in te zetten op structurele ondersteuning van lokale besturen bij hun milieuhandhavingstaken.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.